02965302-e4b9-4957-8887-9912462d8520

TYR: -Bra at ammekua er med

5. november 2021

Omlegging til løsdrift og andre nye krav til produksjonen gjelder også for ammekua. Derfor er vi glad for at den ekstraordinære investeringsordningen for små- og mellomstore bruk også skal gjelder for ammeku. Stor honnør til de som har stått på for ammekua i denne prosessen, sier styreleder Erling Gresseth i TYR.

I Hurdalsplattformen var det foreslått en ekstraordinær investeringspakke for små- og mellomstore melkebruk. TYR mener at investeringsbehovet i den spesialiserte storfekjøttproduksjon er stort, og  reagerte derfor på at det kun gjaldt melkeproduksjon. TYR gjorde det klart for  Mat- og landbruksminister Sandra Borch at ammekuproduksjon også må inkluderes i en eventuell investeringsordning. Vi er glad for at statsråden har tatt dette til følge, selv om vi skulle ønske at pakken hadde vært større, sier Erling Gresseth.

 Vi vet at melkeproduksjonen skal reduseres neste år og det har vært et varig underskudd på norsk storfekjøtt gjennom mange år. Hvis vi har et mål om størst mulig sjølvforsyningsgrad på norsk storfekjøtt, så er det ammekua som må bidra til det i framtida. Da må rammebetingelsene være på plass, sier Gresseth.

 Ammekuproduksjonen er vesentlig i forhold til målet om landbruk over hele landet. 97% av fôrrasjonen til ammekua er norsk, der beiting på inn- og utmark utgjør en vesentlig del. Ammekua med sin diende kalv utnytter beiter fra mai/juni til september og ivaretar kulturlandskapet. Dyr på beite er viktig for å synliggjøre norsk landbruk.

 At ammekua gis muligheter gjennom en denne investeringsordningen gir nye muligheter til å fortsette arbeidet med å videreutvikle en bærekraftig norsk storfekjøttproduksjon. Men vi må ikke glemme at det fortsatt er et stort behov for å løfte økonomien i ammekuproduksjonen. Dette er bare starten avslutter Erling Gresseth.

Kilde: Pressemelding fra TYR