NRF okse
11929 Ingul. Foto: Geno

Trønderoksene dominerer elitelista

4. oktober 2018

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal bidra i avlen fra oktober. Nesten halvparten av oksene er fra Trøndelag. 

De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 6 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med ti okser, Hordaland med fire okser, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal med tre okser hver og Rogaland med en okse

Det er valgt ut totalt 24 NRF-eliteokser. Elleve av disse var med i forrige runde, mens tretten er nye. Alle disse oksene er født i siste halvdel av 2016.

Som gruppe gir oksene generelt avkom som er veldig sterke på egenskapene melk (både innhold og melkemengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og jurfeste) og fruktbarhet.

De svakeste egenskapene hos avkommet av oksene, er utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse. Men det vil også for disse egenskapene finnes okser som er positive og har høye verdier. Ni av de 24 oksene er kollet, og to av disse er homozygot kollet (gir kun avkom født uten hornanlegg).

Det er god spredning på farskapet til oksene og dette er viktig for å unngå innavl. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene, og det betyr at kun tre av oksene har en halvbror med i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er hyppigst representert som morfar til tre av oksene.

Her kan du se hele lista over eliteokser

Kilde: Pressemelding fra Geno.