Fra Inderøy
Foto: Den Gyldne Omvei. Lena Johnsen

Trøndere styrer norsk landbruk.

23. april 2019

Etter at de fleste av landbrukets organisasjoner har avholdt sine årsmøter, kan vi slå fast at norsk landbruk styres fra Trøndelag. Lederne i de “tre store” Tine, Nortura og Bondelaget kommer nå fra de to nabokommunene Steinkjer og Snåsa. Og i tillegg er det en rekke trøndere med lederposisjoner i landbruket. Se oversikten her.

Tillitsvalgte ledere

Marit Haugen, Steinkjer, styreleder i Tine

Trine Hasvang Vaag, Snåsa, styreleder i Nortura

Lars Petter Bartnes, Steinkjer, styreleder i Norges Bondelag

Tor Henrik Jule, Steinkjer, styreleder i Norsvin

Kjell Erik Berntsen, Rennebu, styreleder i Norsk Sau- og Geit

Kolbjørn Frøseth, Trondheim, styreleder i Norsk Fjørfelag

Erling Gresseth, Stjørdal, styreleder i Tyr

Steinar Klev, Inderøy, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving

Jostein Trøite, Levanger, styreleder i Økologisk Norge

Ståle Gausen, Inderøy, styreleder Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund

Ansatte ledere

Også blant de administrative lederne i landbrukets bedrifter finner vi trøndere. Disse er nå bosatt andre steder, men de er født og oppvokst i Trøndelag.

John Arne Ulvan, Hitra, administrerende direktør i Felleskjøpet Agri

Ola Hedstein, Stjørdal, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Terje Wester, Inderøy, konsernsjef i Fatland

I tillegg er den nye konsernsjefen i Tine, Gunnar Hovland bosatt i Trondheim. Men han er født og oppvokst i Luster i Sogn og Fjordane.

Landbruksforvaltningen

Leif Forsell, Verran, departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Jørn Rolfsen, Trondheim, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Bjørg Tørresdal, Levanger, leder i Omsetningsrådet. (Opprinnelig fra Rogaland)