Kari Åker
Foto: Sør-Trøndelag Bondelag

Trøndelag Bondelag krever felling av bjørnebinne i Namdalen

7. februar 2020

Bondelaget i Trøndelag frykter en ny sommer der hundrevis av sau blir tatt av bjørn. Nå krever de at binna som herjet i fjor sommer, blir skutt.

– Bønder i Grong og Namsskogan mistet vanvittige mengder med dyr til bjørn i fjor sommer, sier Kari Åker, leder i Trøndelag Bondelag til NTB.

I fjor fikk to bønder i Namsskogan kommune i Trøndelag utbetalt erstatning for tap av til sammen 237 sauer og lam til bjørn. I nabokommunen Grong fikk ytterligere to bønder erstatning for 224 sauer og lam til bjørn. Til sammen utgjør det 25 prosent av alle sauene som ble erstattet etter å ha blitt tatt av bjørn i fjor.

Fylkesmannen i Trøndelag ga 8. juli i fjor tillatelse til felling av en bjørn i beiteprioritert område, etter at flere sauer hadde blitt tatt. Fem dager senere ble tillatelsen trukket tilbake etter at det ble oppdaget at bjørnen som hadde tatt mange av sauene, var en binne. Begrunnelsen var at binner har en større betydning for å oppnå det vedtatte bestandsmålet for bjørn.

Binna hadde også tre to år gamle unger.

Krever at binna blir skutt

Torsdag var Kari Åker i møte med Landbruks- og matdepartementet for å gi det hun selv omtaler som en realitetsorientering.

– Vi forventer at regjeringen går med på et uttak av binna. Det er det eneste som vil hjelpe. Beitebrukerne kan ikke gå inn i en ny sommer hvor de sender sauene inn i bjørnegapet, sier Åker.

Hun viser til det hun mener er systematiske brudd på Stortingets rovdyrforlik ved at det ikke gis tillatelse til felling i et beiteprioritert område.

– Bruddene på rovdyrforliket forvolder dessuten store menneskelige belastninger på beitebrukerne som slipper dyrene ut på beite. De har ingen verktøy for å forhindre tap. Nå må noe gjøres, sier Åker.

– Kravet er helt legitimt

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet forstår kravet fra Bondelaget om felling av bjørnen.

– Kravet er helt legitimt. De krever at beitenæringen skal ha forutsigbarhet i beiteprioriterte områder, og det er vi enige i og har forståelse for. Forvaltningen skal kunne fortløpende håndtere situasjoner, slik som den som oppsto i fjor sommer. Det skal ikke være skadegjørende rovdyr i beiteprioriterte områder over tid, sier Skogan.

Han vil ikke gi noen lovnader om at binna som herjet i beiteområdene, skal felles til sommeren.

– Vi kan ikke håndtere dette på individnivå. Selv om det er lettere å gi tillatelse til å ta ut hannbjørner enn binner, er det ikke lagt ned noe forbud mot å ta ut binner, sier Skogan.

(©NTB