Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Trøndelag Arbeiderparti vil tette inntektsgapet innen 2026

27. mars 2023

Midt opp i forberedelsene til årets jordbruksoppgjør og diskusjonen om tidfesting av tetting av inntektsgapet har Trøndelag Arbeiderparti kommet med en oppsiktsvekkende klar uttalelse. De krever en tidfestet jevnstillingsplan på nytt og riktig tallgrunnlag som gir bonden ei inntekt som gjennomsnittlig lønnsmottaker innen 2026.

Trøndelag Arbeiderparti som er det største fylkeslaget i Arbeiderpartiet hadde årsmøte i helga, der har de enstemmig vedtatt følgende punkter om landbruket:

Trøndelag Arbeiderparti vil:

-kreve en tidfestet jevnstillingsplan på nytt og riktig tallgrunnlag som gir bonden ei inntekt som gjennomsnittlig lønnsmottaker innen 2026

-umiddelbart starte arbeidet med å lage en plan for å nå 50 % sjølforsyning jf. målsettinga i Hurdalsplattformen innen 2026.

-at det opprettes et beredskapslager av korn i Norge.

-kjempe for distriktslandbruket og ivareta næringas behov for arealer.

-at det legges til rette for et aktivt og bærekraftig lønnsomt landbruk over hele landet, og at langsiktige og forutsigbare rammebetingelser prioriteres.

-at det legges til rette for at verdiskapingspotensialet for lokal- og økologisk mat skal kunne tas ut.

-ha et primærledd med markedsregulering og mottaksplikt

-føre en landbrukspolitikk basert på: et styrka importvern, eiendomslovgivning, markedsregulering og jordbruksavtalen.

-være tydelig på at kompetanse og FoU må prioriteres, da dette er av stor betydning for konkurransekraften til både primærnæringa og næringsmiddelindustrien.

-at mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd skal fortsette å være vårt fremste konkurransefortrinn.

-at investeringsvirkemidlene styrkes for å sikre rekruttering og videre drift. Midlene må innrettes slik at de ikke virker strukturdrivende, men stimulerer til investeringer tilpasset ressursgrunnlaget på gården.

-jobbe for gode velferdsordninger som er viktig for rekruttering til næringa og for likestilling.