Troms Bondelag er kjent med at det i dag, 9. juli vil fattes vedtak om tidlig nedsanking dersom bjørnen som nå har herjet i Bardu, ikke er felt eller på annet vis med stor sannsynlighet er ute av området. Da må sauene sankes ned fra utmarksbeitene og flyttes til inngjerda innmarksbeiter. Dette vil skape en meget vanskelig situasjon for sauebøndene i området, dette arealet skulle vært brukt til å høste vinterfôret. I det berørte området beiter det til sammen rundt 3000 sau og lam, som nå ikke får utnyttet beiteressursene i utmarka, hvis de må flyttes hjem.

Troms Bondelag mener at det på et tidligere tidspunkt burde vært satt inn større ressurser for å unngå så dramatiske konsekvenser for bøndene. Nå nærmer tapstallene seg 60 voksne dyr, og det resulterer også i over 100 morløse lam. Det interkommunale fellingslaget, ledet av Tore Helberg, har gjort en formidabel innsats, men det burde vært satt inn større økonomiske ressurser for å få på plass et større team som kan bidra i slike situasjoner. Fellingslaget består av jegere som må skjøtte sine ordinære jobber i tillegg til jakta. Troms Bondelag mener det burde vært disponert ressurser fra SNO for å bistå jaktlaget på et tidligere tidspunkt.  Fellingslaget har vært ute mange netter og det har blitt observert bjørn under jakta, men uten at det har lyktes å felle bjørnen. Tilbakemeldingene er at fellingen er svært krevende, det er et utfordrende terreng å jakte i.

Troms Bondelag er kjent med at det fra og med i går 08.07.18, er satt inn plotthundekvipasjer for å spore opp bjørnen. Troms Bondelag mener derfor at det er for tidlig å fatte vedtak om tidlig nedsanking i dag 09.07.18. Disse ekvipasjene må nesten få vært ute i terrenget på sporing, og om mulig felling av bjørnen, før vedtaket fattes.

Troms Bondelag håper at det tas lærdom av denne situasjonen, og at i forkant av neste beitesesong kan være langt mer proaktive og jobbe for å ta ut rovdyr tidlig på sesongen mens det ennå er sporsnø og lite vegetasjon.