ScreenShot_12.11.2022_19_57_13

Trine Pedersen og Ole Otto Grønning Årets unge bønder

12. november 2022

Trine Perdersen og Ole Otto Grønning fra Stadsbygd i Trøndelag vant i kveld kåringen av Årets unge bonde.  

I tillegg til heder og ære, stikker vinnerparet av med 20.000 kroner i reisestipend, et gavekort fra Felleskjøpet til en verdi av 10.000 kroner, samt avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstenester. 

Ole Otto er den fødte bonde, og gårdslivet har alltid vært en del av hverdagen. Han vokste opp på det velstelte gårdstunet på Stadsbygd, mens samboeren Trine kommer fra et småbruk som ikke var i full drift. Hun kommer også fra en slekt med bønder, og ble tidlig fascinert av gårdslivet. Hun jobber i tillegg i gårdsbarnehage.

Ole Otto jobbet i Fjøssystemer før han tok over gården hjemme på Stadsbygd. I dag har de en betydelig melkekvote. Paret satser hardt, og ved hjelp av familie, venner og egeninnsats fikk paret nylig opp et nytt fjøs med robot til 9,5 millioner kroner.

Hvordan ser dere på framtiden som gårdbrukere?

Vi er opptatte av å beholde det gammeldagse utseende på gården, men samtidig satse på et  bærekraftig og framtidsrettet gårdsbruk. Som for andre bønder har det siste året vært økonomisk tøft, da det har vært en stor prisvekst på alle innsatsfaktorer. Dette har ført til at vi har måttet bli enda nøyere med forbruket, og effektivisere driften, men vi ser positivt på fremtiden!

-Vi er stolte av å kunne leve av å drive gården, og at vi klarer det uten at jeg må ha inntekt utenfra. I tillegg er Trine er ei tålmodig dame som står med middagen klar i perioder der det lett kan bli for mye jobb. Vi er også så heldige at vi har både far min, som er kårkar, og en avløser som vi stoler på. I tillegg er et godt nettverk veldig viktig, og det har vi heldigvis her i grenda. Derfor er det også så viktig å inkludere nye bønder, sier Ole Otto.

Årets unge bonde er en kåring i regi av av Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å finne frem til ledende unge bønder i Norge, og å inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Det er den trettende gangen kåringen arrangeres.

Juryens begrunnelse

For årets vinner har gårdslivet alltid vært en del av hverdagen, og det var et naturlig valg å ta over familiegården. Med seg på laget har han samboeren, og sammen er de unge, positive bønder som tydelig trives med arbeidshverdagen og som er gode ambassadører for næringen med sin jordnære og positive holdning.

Da det unge paret tok over gården valgte de å satse og bygge, og gikk fra båsfjøs til løsdrift. De har dyrevelferd i fokus, og de er kjent for å ha det ryddig og rent på gården, og at de har ting på stell. Kyrne går på beite. De eier 240 dekar fulldyrket jord pluss 240 dekar som de forpakter i tillegg har de 60 dekar beite. I dag har de en betydelig melkekvote på 450.000 liter i året, som har blitt drastisk større de siste årene. Paret satser hardt, og ved hjelp av familie, venner og egeninnsats fikk de nylig opp et nytt fjøs med robot til 9,5 millioner kroner. Dette har de brukt lokale produsenter og leverandører til. Her utnyttes gårdens ressursgrunnlag til det fulle, og de har et realistisk forhold til investeringene de har gjort.

De er opptatte av bærekraft, og skal i vinter gå gjennom klimakalkulatoren sammen med det lokale produksjonslaget. Det er også bestilt klimarådgivning for å sørge for at gården skal drives best mulig framover, både med tanke på miljø og dyrevelferd. I tillegg har de investert i plastpresse for å sørge for at plast ikke havner i naturen. Hun er også aktiv kommunepolitiker og jobber i gårdsbarnehage.

Når man i tillegg legger til at paret er opptatt av fellesskapet i landbruksnæringa, og bidrar gjennom produsentlag lokalt, mener juryen årets vinnere er et strålende eksempel og forbilde for unge, norske bønder. Det er en glede å kunne gratulere Trine Pedersen og Ole Otto Grønning med tittelen «Årets unge bonde» 2022!

*Juryens begrunnelse er korrigert etter kontakt med prisvinnerne.

Kilde: Årets Unge Bonde