Purke med smågriser
Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter

Trendskifte i kjøttmarkedet? Svinekjøtt tas ut av lager, mens storfekjøtt fryses inn

15. juni 2019

Neste uke dekker ferskt svinekjøtt bare 86 prosent av etterspørselen og det ligger an til et betydelig uttak fra reguleringslageret. For storfekjøtt er det motsatt, der blir det i neste uke nødvendig å fryse inn nesten 1 000 skrotter.

For to uker siden ble lageret av storfekjøtt tømt etter den ekstraordinære slaktinga i fjor som følge av tørken. Det skulle altså ikke gå lenge før det igjen blir nødvendig å fryse inn storfekjøtt. Det er ingen grunn til å dramatisere dette, det er naturlig at det blir slaktet mye storfe nå før det ekstra avtaletillegget blir tatt bort neste uke. Men allikevel det er lenge siden det har vært overskudd av storfekjøtt i starten av grillsesongen.

Etter flere vanskelig år ser det nå betydelig bedre ut for svinenæringa, det er varslet flere prisøkninger utover sommeren og høsten. Selv om det fortsatt ligger over 2 000 tonn på reguleringslager, er det nå godt håp om at dette kan reduseres betydelig og dermed kan også omsetningsavgifta reduseres.

Sjekk ut alle detaljer om markedet her på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura