Raskanten i Gjerdrum
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tre gårdsbruk evakuert i Gjerdrum.

30. desember 2020

Det er ingen gårdsbruk som er tatt av det store raset i Gjerdrum, men på tre gårdsbruk er folk evakuert, mens husdyra er i fjøsene. For to av dem er det er det nå kritisk med mangel på vann og strøm. Det sier fylkesleder i Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad til Landbruk24.

Oppdatert 31.12. kl. 10.50.: Politiet opplyser nå at de tre gårdsbrukene med husdyr er sikret tilgang på vann og strøm, og folk har fått komme inn for å fôre og melke.

-De fikk komme inn til husdyrene klokken ett i natt og fikk tilbake strøm og vann litt tidligere på kvelden. Alle dyrene er i live og har fått mat og stell, men folkene er evakuert. De blir kjørt over et jorde med Røde Kors-skuter to ganger om dagen for å fore og gi stell, sier Kogstad til VG.

Kogstad sier at det er en gård med omlag 1 500 slaktegriser, og en annen gård med en relativt stor storfebesetning som nå mangler vann og strøm. Folkene på gårdene ble evakuert i natt, og har ikke fått komme tilbake på grunn av fortsatt rasfare.

Vannledningen er brutt og det jobbes med å skaffe alternativ vannforsyning.  Samtidig sier Kogstad at de har forståelse for at kriseledelsen nå prioriterer å redde menneskeliv.

Hovedvannledningen til Gjerdrum (fra Glomma og Lillestrøm ) går langs vei 120 og er tatt av raset. Kommunen har nå vannforsyning fra et mindre lokalt vannverk. Rett ved raskanten er det en kum med stoppekran. Gårdene og dyra vil kunne få vann hvis denne stenges, men kummen er langt inne i rød og farlig sone, politiet slipper ingen dit.