Foto: Halvard Alvik, NTB
Foto: Halvard Alvik, NTB

Tre av fire gårdsbruk har lagt ned driften de siste 50 årene

19. mars 2021

I løpet av de siste 50 årene har tre av fire gårdsbruk lagt ned driften, men jordbruksareal i drift holder seg stabilt. ifølge SSB.

Jordbruksareal i drift har de siste 50 årene ligget på 10 millioner dekar, men tallet på jordbruksbedrifter er sterkt redusert.

Fra 1969 til 2020 har antall jordbruksbedrifter blitt redusert med 75 prosent, fra 155.000 til 38.600, sier tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Jordbruksareal i drift var 9,55 millioner dekar i 1969 og 9,86 millioner dekar i 2020. Dermed har gjennomsnittlig jordbruksareal per bedrift blitt firedoblet i denne perioden, fra 62 til 255 dekar.

SSB-tallene viser også at det var flest jordbruksbedrifter med driftsformen «Sau» både i 2010 og 2020. I 2010 utgjorde «Sau» 21 prosent av totalt 46.600 jordbruksbedrifter. I 2020 var prosentdelen økt til 24 prosent av i alt 38.600 bedrifter.

Siden 2010 har også prosentdelen for driftsformene «Storfe kjøttproduksjon» (fra 9 til 11 prosent) og «Svin og fjærfe» (fra 4 til 5) gått opp.

Prosentdelen for bedrifter med driftsformene «Storfe melkeproduksjon» har gått ned fra 18 til 15 prosent. Også «Korn og oljevekster» har gått ned, her fra 17 til 16 prosent.

Jordbruksarealet utgjør om lag 3 prosent av Norges landareal.

(©NTB)