Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tørketilskuddet utbetales 14. november

7. november 2018

14. november får 10.000 bønder utbetalt totalt 310 millioner kroner i et ekstratilskudd etter sommerens tørke. Den største andelen, over 286 millioner kroner, går til grovfôrbaserte husdyrhold, mens det gis nesten 24,5 millioner kroner i tilskudd for grønnsaksarealer.

Tørkesommeren førte både til svikt i avlinger og mangel på fôr. Utbetalingene er en del av avtalen som ble inngått under tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret som følge av den ekstremt tørre sommeren.

Pengene kommer i tillegg til avlingsskadeerstatningen som bøndene kunne søke om innen utgangen av oktober.

Den største summen utbetales til bønder i Oppland. Der får 2.918 foretak totalt over 99 millioner kroner. Over 95 millioner kroner går til husdyrhold.

I Hedmark får 1.580 foretak tilskudd på drøyt 55 millioner kroner, mens 1.045 bønder i Buskerud får 29,6 millioner kroner.

Utbetalingene går til bønder i ti fylker, opplyser Landbruksdirektoratet.

Dette er krisepakken.

Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd
Det gjennomføres en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd på 285,2 millioner kroner. Ekstrautbetalingen har følgende satser:

Melkekyr 1 290 kr pr dyr
Ammekyr 860 kr pr dyr
Andre storfe og hest 430 kr pr dyr
Sau, geit og hjort 130 kr pr dyr
Utbetalingen skjer med grunnlag i husdyrtall pr 1.3. 2018.

Ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker
Det utbetales 500 kr per dekar til grønnsaksarealer per 15. oktober 2018. Utbetalingen skjer i løpet av året. Utbetalingen er begrenset oppad til 500 000 kroner per foretak.

Ekstra husdyrtilskudd og arealtilskudd til grønnsaker er avgrenset til å gjelde for produsenter i Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund i Rogaland.

Økt erstatningssats for grovfôr
Erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr heves for avlingssåret 2018 fra 3,85 kr per FEM til 5,40 kr. Satsen gjelder i hele landet. Dette komme til utbetaling ved sluttoppgjøret av avlingsskadesøknaden.

Maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen
Maksimal utbetaling for avlingsskadeerstatning heves for avlingsåret 2018 fra 750 000 kr til 1 500 000 kroner per vekstgruppe.

Utsatt frist for investeringer
Bønder rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Øvrige endringer i jordbruksavtalen
Gjennom sommeren har jordbruket og staten avtalt flere endringer i jordbruksavtalen. Oppsummert er dette:

Økologiske grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beite i 2018.
Fangvekster i RMP kan høstes uten at dette får betydning for RMP-tilskuddet
Foretak som slo korn til fôr kan søke om arealtilskudd korn for dette arealet

Partene er enige om at det skal utbetales 525 mill. kroner ekstra i 2018. Dette
kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen etter gjeldende
regelverk. 300 mill. kroner finansieres med økt bevilgning og 225 mill. kroner
finansieres ved at egenkapitalen i Landbrukets Utviklingsfond ikke styrkes med
225 mill. kroner som jordbruksavtalen la opp til.

Her kan du lese sluttprotokollen fra forhandlingene