Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tørketilskuddet utbetales 14. november

7. november 2018

14. november får 10.000 bønder utbetalt totalt 310 millioner kroner i et ekstratilskudd etter sommerens tørke. Den største andelen, over 286 millioner kroner, går til grovfôrbaserte husdyrhold, mens det gis nesten 24,5 millioner kroner i tilskudd for grønnsaksarealer.

Tørkesommeren førte både til svikt i avlinger og mangel på fôr. Utbetalingene er en del av avtalen som ble inngått under tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret som følge av den ekstremt tørre sommeren.

Pengene kommer i tillegg til avlingsskadeerstatningen som bøndene kunne søke om innen utgangen av oktober.

Den største summen utbetales til bønder i Oppland. Der får 2.918 foretak totalt over 99 millioner kroner. Over 95 millioner kroner går til husdyrhold.

I Hedmark får 1.580 foretak tilskudd på drøyt 55 millioner kroner, mens 1.045 bønder i Buskerud får 29,6 millioner kroner.

Utbetalingene går til bønder i ti fylker, opplyser Landbruksdirektoratet.

Dette er krisepakken.

Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd
Det gjennomføres en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd på 285,2 millioner kroner. Ekstrautbetalingen har følgende satser:

Melkekyr 1 290 kr pr dyr
Ammekyr 860 kr pr dyr
Andre storfe og hest 430 kr pr dyr
Sau, geit og hjort 130 kr pr dyr
Utbetalingen skjer med grunnlag i husdyrtall pr 1.3. 2018.

Ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker
Det utbetales 500 kr per dekar til grønnsaksarealer per 15. oktober 2018. Utbetalingen skjer i løpet av året. Utbetalingen er begrenset oppad til 500 000 kroner per foretak.

Ekstra husdyrtilskudd og arealtilskudd til grønnsaker er avgrenset til å gjelde for produsenter i Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund i Rogaland.

Økt erstatningssats for grovfôr
Erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr heves for avlingssåret 2018 fra 3,85 kr per FEM til 5,40 kr. Satsen gjelder i hele landet. Dette komme til utbetaling ved sluttoppgjøret av avlingsskadesøknaden.

Maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen
Maksimal utbetaling for avlingsskadeerstatning heves for avlingsåret 2018 fra 750 000 kr til 1 500 000 kroner per vekstgruppe.

Utsatt frist for investeringer
Bønder rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Øvrige endringer i jordbruksavtalen
Gjennom sommeren har jordbruket og staten avtalt flere endringer i jordbruksavtalen. Oppsummert er dette:

Økologiske grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beite i 2018.
Fangvekster i RMP kan høstes uten at dette får betydning for RMP-tilskuddet
Foretak som slo korn til fôr kan søke om arealtilskudd korn for dette arealet

Partene er enige om at det skal utbetales 525 mill. kroner ekstra i 2018. Dette
kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen etter gjeldende
regelverk. 300 mill. kroner finansieres med økt bevilgning og 225 mill. kroner
finansieres ved at egenkapitalen i Landbrukets Utviklingsfond ikke styrkes med
225 mill. kroner som jordbruksavtalen la opp til.

Her kan du lese sluttprotokollen fra forhandlingene

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.