Tørr jord
Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Tørken gjør at bønder slakter dyr

1. juli 2018

 

Bønder fortviler over den verste sommertørken siden 1947. Bønder melder om store avlingstap og enkelte må slakte dyr på grunn av fôrmangel. – Kornavlingen er kjørt. Der har toget gått. Sannsynligvis får jeg under det halve av normalen, sier Lars Halvor Stokstad.

På gården sin i Ullensaker i Akershus har bonden rundt 120 storfe og 2.300 dekar kornareal. I sommer har han håpet på regn, men i stedet har det vært lange perioder med tørke og rekordtemperaturer. Det har gjort at han og mange andre bønder i Sør-Norge nå sliter med store reduksjoner i korn- og gressavlingene.

Stokstad regner med at han vil få tap i hundretusenkronersklassen på grunn av tørken, til tross for at han trolig vil få dekket deler av avlingstapene av Landbruksdirektoratet.

Verste tørke siden 1947

Ifølge Jakob Simonhjell, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, må man helt tilbake til 1947 for å finne en tilsvarende tørkesituasjon tidlig på sommeren, selv om det også var noen tørre somre på 90-tallet.

– Tørkesituasjonen er alvorlig i store deler av Sør-Norge, særlig på Øst- og Sørlandet, men tørken er også betraktelig på Vestlandet, sier Simonhjell.

Landbruksdirektoratet opplyser til NTB at de foreløpig forventer erstatningssøknader fra rundt 3.000 bønder på landsbasis.

Simonhjell sier at det på det nåværende tidspunkt er for tidlig å kvantifisere hvor stor reduksjonen i avlingene blir.

– Det ligger an til dårlige korn- og gressavlinger, i tillegg til at det er dårlige beiter. I tillegg var Vestlandet preget av et dårlig fôrår i fjor. Situasjonen forsterkes av tørke i hele Nord-Europa og dermed små forventninger om få kjøpt fôr, sier Simonhjell, som understreker at situasjonen også er krevende for frukt- og grøntprodusenter.

Må slakte over halve besetningen

Foreløpig er det ingen bedring i vente. Meteorologisk institutt varsler temperaturer på 20-tallet og ingen nedbør på Øst- og Sørlandet de neste ti dagene. På Vestlandet er det ventet noe lavere temperaturer, men heller ikke her er det meldt om regn.

Lars Halvor Stokstad tror at han slipper å slakte dyr, men i Hemnes, noen mil litt lenger sør i Akershus, er situasjonen en annen. Der må ammekubonden Ståle Hansen nå slakte over halve besetningen.

– Jeg har en besetning på 50 mordyr. Nå har jeg så lite fôr at jeg må redusere antallet med 30–35 dyr, sier Ståle Hansen.

I fjor klarte han å fø hele besetningen på årets første gressavling. I år ble den første gressavlingen under en tredel av fjorårets, mens andreavlingen er svidd bort av den sterke sola.

– Situasjonen er kritisk. Jeg har bygd opp en stor besetning hvor jeg lever av å selge mordyr og okser. Mangel på fôr både hos meg og andre gjør at jeg verken får solgt dyr eller tatt vare på mine egne dyr, og det gjør at jeg må sende gode dyr til slakting.

– Jeg er veldig fortvilet, og jeg vet ikke helt hvordan vi skal håndtere denne situasjonen. Nå håper jeg bare at bankene holder oss i live. De kan ikke gi oss fôr, men jeg håper at vi får beholde gården i det minste, sier Hansen.

Vurderer å importere fôr

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier til NTB at de nå ser på mulige løsninger for å hjelpe bøndene.

– Vi gjør nå flere vurderinger rundt fôrsituasjonen og avlingene i Norge og våre naboland. Vi ser blant annet på om det er mulig å få importert fôr fra våre naboland, og vi vurderer hvor raskt vi i så fall bør sette ned tollen på fôr, sier Dale.

Han sier at det foreløpig ikke er aktuelt å utvide erstatningsordningen for avlingssvikt som følge av den ekstraordinære værsituasjonen.

NTB