ScreenShot_30.10.2022_13_35_27

Tor Jakob Solberg valgt til ny leder i Bonde- og Småbrukarlaget

30. oktober 2022

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har enstemmig valgt Tor Jakob Solberg til ny leder.

Solberg lanserte sitt kandidatur i juni. I oktober ble han innstilt til ledervervet av valgnemnda i NBS. Nå har også organisasjonen gitt ham sin tillit. Solberg ble enstemmig valgt og han ble mottatt som leder med stående applaus.

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal lede kampen for rettferd for bonden og vil ha avgjørende betydning for norsk matforsynings framtid. Vi skal vokse som organisasjon og jeg er lykkelig over å få denne muligheten, sier Solberg.

Nytt styre

Med seg på laget får Solberg politisk nestleder Vegard Vigdenes og organisatorisk nestleder Margrethe Figved, og styremedlemmer Inge Aukan og Margit Fausko (1 år). Ann Guro Hansen er ny ordfører. Hanne Bjerkvik er valgt som varaordfører, etter hun ble foreslått som benkeforslag. Valgnemndas innstilling var Per Helge Lindholt.

 

Kamp om varaplassene

Det ble kamp om flere varaplasser til styret.

Eldar Melbøe Kyllesø ble forslått som kandidat til varaplassen, mot valgnemndas innstilling Ståle Støen. Støen gikk av med seieren.

Runa Tunheim og Eldar Melbøe Kyllesø ble valgt inn til henholdsvis 2. og 3. vara.

Inger-Lise Sveum Aasbekken ble foreslått som 4. vara av valgnemndas innstilling. Irene Dalland ble fremmet som benkeforslag. Inger-Lise Sveum Aasbekken gikk av med seieren.

Styremedlemmer:

Leder: Tor Jakob Solberg, Østfold, enstemig valgt.

Inge Aukan, Møre og Romsdal, enstemmig ved akklamasjon
Margit Fausko, Buskerud, enstemmig ved akklamasjon
Margrethe Figved, Troms, 123 stemmer (11 blanke)
Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag, 132 stemmer (5 blanke)

Gjenstående i styret ikke på valg
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane
Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland.

Politisk nestleder: Vegard Vigdenes, enstemmig valgt
Organisatorisk nestleder: Margrethe Figved, enstemmig valgt

1 Varamedlem: Ståle Støen, Hedmark, 72 stemmer. ( Eldar Kyllesø, Rogaland 65 stemmer)

2 Runa Tunheim, Møre og Romsdal (126 stemmer, 8 blanke)

3 Eldar Kyllesø, Rogaland, (127 stemmer, 8 blanke)

4 Inger Elise Sveum Aasbekken, Oppland, 82 stemmer (Irene Dalland, Hordaland, 47 stemmer)

5 Åshild Charlotte Monsø, Nord-Trøndelag, (124 stemmer, 7 blanke)

Ordfører: Ann Guro Hansen, Nordland, (125 stemmer, 11 blanke)

Varaordfører: Hanne Bjerkvik, Sogn og Fjordane, 80 stemmer, (Per Lindholt, Hedmark, 47 stemmer)