Foto: NBS
Foto: NBS

Tor Jakob Solberg gjenvalgt som leder i NBS

12. november 2023

Tor Jakob Solberg ble gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved akklamasjon.

Styremedlemmer:

Rakel Nystadbakk. Nordland
Asbjørn Hagene, Hedmark
Ståle Støen, Hedmark
Ellen Syse, Oppland

Politisk nestleder: Vegard Vigdenes, Nord- Trøndelag

Organisatorisk nestleder: Margrethe Figved, Troms

Varamedlemmer:
1. Nils Martin Seim, Hordaland
2. Marianne Lunåsmo, Hedmark
3. Eldar Meldbø Kyllesø, Rogaland
4. Ådne Aadneram, Vest-Agder
5. Hilde Lussand Selheim, Hordaland