Foto: NBS
Foto: NBS

Tor Jakob Solberg foreslås som leder i Bonde- og Småbrukarlaget

22. juni 2022

Akershus Bonde- og Småbrukarlag har i dag foreslått Tor Jakob Solberg som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Solberg er kjent som en av de som stod bak #Bondeopprøret i fjor. Han har tidligere vært aktiv i Norges Bondelag, men har nå meldt seg inn i Bonde- og Småbrukarlaget.

Solberg bekrefter til Landbruk24 at han er villig til å stille som lederkandidat. 

Leder i Akershus Bonde- og Småbrukarlag Marius Røer Andresen sier til Landbruk24 i kveld at det meste av det Solberg har sagt som #Bondeopprører kunne vært sagt fra talerstolen i Bonde- og Småbrukarlaget. Han legger til at når Solberg var gjest på landsmøtet til NBS i fjor, høstet han stående ovasjoner. 

Foreslått fra flere fylkeslag

I løpet av kvelden har Landbruk24 fått bekreftet at Tor Jakob Solberg er foreslått av flere fylkeslag.
Hordaland, Nordland og Nord- Trøndelag har alle foreslått Solberg i sine innspill til valgkomiteen.

Landbruk24 kjenner også til at flere lokallag har spilt inn Solbergs navn til valgkomiteen.