Tømmer ved skogsbilveg
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tømmerprisene stiger fortsatt

19. mars 2018

I siste utgave av Norsk Skogbruk kan vi lese at tømmerprisene fortsatt stiger. Gjennomsnittsprisen for februar ble 497 kr. pr. kubikk for sagtømmer av gran, opp 6 kroner fra januar. Mens prisen på massevirke av gran økte med 10 kroner til 264 kroner pr . kubikk i gjennomsnitt for landet. Det er fortsatt store geografiske forskjeller i prisene.