Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Tollen på storfekjøtt settes ned i juni.

29. mai 2020

Etter flere uker med underdekning  av storfekjøtt settes tollen på storfekjøtt ned fra og med 1. juni til og med 29. juni. Landbruksdirektoratet har fastsatt den reduserte tollsatsen til 18 kroner pr. kg.

Det er Nortura Totalmarked som har anmodet om tollnedsettelsen. “Importkvotene er brukt opp, og forutsatt at det ikke fryses inn norsk storfe på reguleringslager, anmoder Nortura Totalmarked om åpning av import fra uke 23.” skriver Nortura på sine medlemssider.

Markedsdekningen for storfekjøtt har de siste fem ukene variert fra 73 til 98 prosent.

Siste prognose fra Nortura Totalmarked viste at det må importeres 6 600 tonn storfekjøtt i tillegg til de avtalte kvotene på 9 000 tonn.

Kilde: Landbruksdirektoratet og Nortura.