2 ulver
Illustrasjonsfoto. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

To ulver registrert i Trøndelag

5. september 2019

Fylkesmannen i Trøndelag melder i dag at de har fått bekreftet fra Miljødirektoratet at spyttprøver viser at det var en hannulv som det ble funnet spor av i Verdal 22. august. Det ble tidligere sommer registrert ei ulvetispe i samme område. 

Omfattende skader 

Under nesten hele beitesesongen 2019 har det vært en pågående skadesituasjon forvoldt av ulv i grenseområdene mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger, samt på Gaundalen i Snåsa kommune. Siden midten av juni og frem til i dag er det påvist 78 skader forvoldt av ulv på sau/lam og tamrein.

Dette er kadaver som er funnet og undersøkt av Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter og lagt inn i Rovbase. Imidlertid er det reelle tallet vesentlig høyere, noe som har vært en stor belastning for beitebrukerne. Saueeiere og reindriftutøvere har brukt utallige dagsverk og ukesverk på å utføre tilsyn med sine dyr. Fylkesmannen har stor forståelse for den frustrasjonen som beitebrukerne føler, og har opplevd denne beitesesongen, på grunn av store skader og tap på grunn av tilstedeværelse av ulv. 

Trolig to ulv

Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth påpeker at selv om vi ikke har oppdatert informasjon om at ulvetispa, som ble registrert ved hjelp av DNA-prøve innsamlet ved Tverrvola i Verdal i juni, befinner seg i området eller ikke, tar Fylkesmannen nå høyde for at det befinner seg to ulver i grenseområdene mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner. I samråd med Verdal kommune gis det derfor skadefellingstillatelse på to ulver nå når tillatelsen forlenges i en uke fra og med i dag, torsdag den 5. september.

Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag