Meieri
Foto: Tine/ Bo Mathisen

TINE varsler behov for mer kumelk

20. mai 2020

Folk spiser hjemme og grensehandelen er redusert. Forbruket har endret seg og etterspørselen av både ost og drikkemelk øker under koronapandemien. Derfor er det behov for mer kumelk framover.

Landbruks- og matdepartementet bestemte i ekstraordinært kvotemøte 2. april å øke forholdtaket for kumelk fra 0,96 til 1,01.

Varsler om ytterligere økning i melkekvotene

I et brev fra TINE Råvare til meieriaktørene varsles det om en ytterligere økning i melkekvotene på grunn av den usikre situasjonen som koronapandemien fører til. I drøftingene 2. april var det lagt til grunn et industrielt behov på 1 480 mill. liter. De nasjonale tiltakene knyttet til koronapandemien har ført til at forbrukere endrer sine vaner og grensehandelen er redusert. Dette har medført en ytterligere økning i industrielt behov, og en økning utover siste landsprognose for leveranse på 1 496 mill. Liter.

Produksjonen av mjølk er fremdeles høy, men den pleier å falle utover sommeren når mange siner av kyra. Det er særlig i sommer og i 3. kvartal det er behov for mer melk.

Drøftes i styret til uka

Styret skal drøfte situasjonen i styremøtet i uke 22 og vil vurdere å be avtalepartene om en ytterligere økning i melkekvotene for 2020.

Kilde: TINE sine medlemssider