Foto: TINE
Foto: TINE

TINE utvider konsernledelsen

28. juni 2023

TINE ruster seg for videre lønnsom vekst og oppretter to nye konsernområder: IT og digitalisering og TINE internasjonal. Å utnytte mulighetene i ny teknologi er en viktig målsetting for verdikjeden vår, sammen med ambisjonen om å lønnsom vekst i det internasjonale markedet. Endringene gjør selskapet godt posisjonert for å ta nye steg framover.

– Vi skal tilpasse oss nye behov og muligheter, samtidig som vi sikrer kontinuitet. Vi har en klar ambisjon om lønnsom vekst i det internasjonale markedet de neste årene og på samme måte vet vi at effektiv utnyttelse av IT og digitalisering er avgjørende for å videreutvikle konkurransekraften i TINE. Dette er derfor et helt naturlig steg for å realisere vekst og konkurransekraft fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

TINE løfter IT og digitalisering opp som et eget konsernområde for å gi det helt nødvendig kraft og fokus på tvers av hele konsernet. Selskapet har funnet rett person for den nyopprettede stillingen som konserndirektør for IT og digitalisering i egne rekker, og Henrik Bachke Madsen tiltrer stillingen 1.juli.

TINE gjør også ytterligere grep for lønnsom vekst i den internasjonale virksomheten og samler nye og etablerte markeder i et nytt konsernområde. TINE skal videreutvikle sin markedsposisjon, i tillegg til å jobbe mot et nytt gjennombrudd på norsk melk. En robust organisering under en leder på tvers av selskapets internasjonale satsinger blir viktig for å lykkes. Orkla-topp, Erik Smith-Hansen, blir en del av TINE-laget som konserndirektør for TINE Internasjonal.

TINE skal levere bedre kundeopplevelser og konkurransekraft

Henrik Bachke Madsen har jobbet i TINE i 9 år og kommer nå fra stillingen som leder for Masterdata, BI & analytics. Han har tidligere erfaring fra store forbedringsprogrammer på tvers av hele virksomheten til TINE.

– Det er få selskaper i Norge hvor du kan jobbe med en så kompleks verdikjede som i TINE. IT er et viktig verktøy for å forbedre drift og prosesser, som gjør oss mer fremtidsrettet og robust i endringer som kommer. Den digitale utviklingen er avhengig av at vi lykkes i samspillet mellom folk og teknologi. Det er menneskene i TINE som må gjøre prosessene og forretningsmodellene bedre gjennom smart bruk av systemer, sier Bachke Madsen.

Før han begynte i TINE har han jobbet i 10 år med større endringsprogrammer for store virksomheter med erfaring fra IT transformasjonsavdelingen i Capgemini Consulting, og som partner i management consulting-byrået Bene Agere.

– Jeg er glad for at Henrik har takket ja til å lede det nye konsernområde. Han har mange års erfaring fra hele verdikjeden i TINE. Sammen med gode lederegenskaper og en solid digital transformasjonskompetanse skal det gi bedre kundeopplevelser og forsterke vår konkurransekraft fremover. Et sterkt, fremoverlent og kompetent digitalt miljø i TINE er helt sentralt både for vår daglige drift, men også for å rigge selskapet vårt for fremtiden, sier Hovland.

Samles for lønnsom vekst på tvers av markeder og landegrenser

I fjor solgte TINE nesten 50 000 tonn ost utenfor landegrensene, og den internasjonale virksomheten utgjør 17,5 % av TINE Gruppas inntekter. Nå skal porteføljen videreutvikles til et felles konsernområde, og den nye konserndirektøren, Erik Smith-Hansen, har lang erfaring fra internasjonale vekstprosesser i sin rolle som CEO i Orkla Care International.

– Som de fleste andre nordmenn har jeg vokst opp med TINE. Samfunnsoppdraget; å styrke norsk matproduksjon, sikre norske arbeidsplasser og jobbe på lag med dyktige bønder rager svært høyt. Jeg gleder meg til å være med å bidra til både økt volum og lønnsomhet i den internasjonale virksomheten. Forbruker blir mer bevisst på hvor maten kommer fra, og her tror jeg Norge og TINE har veldig mye å bringe til torgs. Med produkter av høy kvalitet, fantastiske smaker og en unik verdikjede i verdenssammenheng, sier Smith-Hansen

Med 25 års erfaring fra Orkla, har han hatt ulike stillinger innen forskjellige selskaper, produktkategorier og geografier. Over halvparten av årene har vært i internasjonalt eksponerte roller som har gitt han bred forbrukerinnsikt og forståelse for markeder over store deler av verden. Smith-Hansen vil rapportere til konsernsjef og være assosiert til konsernledelsen. For å sikre at all tid brukes på å skape lønnsom vekst i de internasjonale markedene vil han ikke være fast representant i konsernledelsen, hvor den norske virksomheten krever mye tid. Han vil tiltre stillingen 1.september.

– Vi har funnet rett person til å videreutvikle TINEs internasjonale ambisjoner, og jeg er veldig glad for å ønske Erik velkommen til TINE. Gjennom hans erfaring fra sterkt konkurranseutsatte markeder globalt, vil han styrke vår internasjonale virksomhet. Målet med alt vi gjør er å skape lønnsom vekst for eierne våre, og med færre som drikker melk her hjemme og økt import er det ingen tvil om at det er viktig å lykkes med vår internasjonale satsing, avslutter Hovland.

Kilde: Pressemelding fra TINE