Foto: TINE
Foto: TINE

TINE utsetter behandling av ny anleggsstruktur

27. september 2023

TINEs konsernstyre har utsatt behandling av ny anleggsstruktur til 18. oktober. Bakgrunnen er at det skal gjennomføres en intern innspillsrunde blant lokale ansatt-tillitsvalgte.

TINE varslet i fjor at konsernet har behov for å gjøre store endringer i anleggsstrukturen i årene framover, for å sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtiden. Bakgrunnen er at nordmenns melkeforbruk fortsetter å falle, samtidig som importen av meieriprodukter øker og konkurransen er tøffere. Det gjør at TINE har en betydelig overkapasitet på sine anlegg.

– Det er ikke med lett hjerte, men vi må ta ansvar og tilpasse oss denne virkeligheten, slik at de 8291 bøndene som eier oss i dag – kan fortsette å produsere kanskje verdens fineste melk i hele vårt langstrakte land. Det eneste som kan sikre en slik melkeproduksjon, med gårder i hele landet og levende lokalsamfunn, er at TINE er konkurransekonkurransedyktige og lykkes i markedet. Da må vi bygge anleggsstrukturen vår for fremtida, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

TINE har jobbet med å se på ulike alternativer til struktur for tapping av melk og distribusjon i Sør-Norge – og vurdert framtidig produksjonsstruktur for brunost, som i dag skjer ved Lom og Skjåk, Byrkjelo og Storsteinnes.   

 – Det er et gjennomarbeidet underlag som skal til behandling i konsernstyret. Samtidig har vi tradisjon for å jobbe grundig i slike saker, i tett samspill med tillitsvalgte. Etter deres ønske går vi derfor i gang med en intern innspillsrunde, før sakene skal opp i TINEs konsernstyre 18.oktober, sier Hovland.

Hovland legger til at han har forståelse for at både medarbeidere ved TINEs berørte anlegg – og lokalsamfunnene, ønsker seg en rask avklaring, men at denne type saker er tjent med god forankring.

– Tiden fram til 18. oktober vil sørge for dette, sier han.

Styrets endelige vedtak vil bli kommunisert 19. oktober.

Kilde: Pressemelding fra TINE