Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE tar opp “grønt lån” til gunstig rente

14. mars 2023

Forrige uke hentet TINE for første gang 500 millioner kroner i såkalte «grønne obligasjoner», det vil si gunstig lån som er øremerket klima- og miljøinvesteringer. 

-Dette er vi veldig glade for, fordi det vil gjøre det lettere for TINE å nå sine ambisiøse miljø- og klimamål – enten det dreier seg om biler på biogass, utvikling av mer bærekraftig emballasje eller bygging av energieffektive meierier, slår bærekraftsjef Bjørn Angell Malm fast.

Organisasjonssjef Gunnar Dalen fremhever melkeprodusentene for deres bidrag til dette arbeidet. -Takk til alle som har bidratt til at vi har kommet et knepp videre på dokumentasjon av bærekraft på gården. Dette har vært med i grunnlaget for TINEs første grønne obligasjon.

Lavere investeringskostnader

Det er flere grunner til at grønn finansiering er fordelaktig for TINE:

-Det ene er at det blir større interesse for TINE i markedet, det gir oss en kredibilitet. Grønne obligasjoner gir investorer trygghet i at TINE jobber med bærekraftige løsninger. Vi skal også rapportere på investeringene vi har gjort, forteller finanssjef Ellen Eskedal Scavenius, og legger til:

-Det andre er at det blir lavere investeringskostnader knyttet til bærekraftige investeringer.Dette gir en besparelse på 875 000 kroneri finansieringskostnad mot et vanlig obligasjonslån.

I følge børsmeldingen er rentenivået 3 måneders NIBOR rente + 0,95 %

Bærekraftige prosjekter

TINE er første samvirke til å få dette på plass, og refinansiering av Flesland-anlegget, biobrenselanlegget på Jæren og transport er blant prosjektene det er aktuelt å benytte grønn finansiering på framover. Målet er at arbeidet med bærekraft skal bli enda mer helhetlig i TINE.

-Dette vil forhåpentligvis også bidra til ytterligere prioriteringer av bærekraft i TINE, og at vi jobber tettere og mer helhetlig med dette gjennom hele verdikjeden, avslutter Malm.

Kilde: TINE Medlem