Melkebil. som går på biodrivstoff

Tine satser på biodrivstoff basert på husdyrgjødsel

22. mai 2018

Tine planlegger å investere mellom 100 og 300 millioner kroner i egenproduksjon av biodrivstoff som baserer seg på kumøkk. – Vi har enormt med kumøkk, det er det ikke tvil om. Derfor ser vi muligheter i å investere i biogass, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine, til Dagens Næringsliv.

I første runde går tre biler på komprimert biogass fra meieriet på Sem utenfor Tønsberg. Ytterligere to biler er bestilt, og med tiden håper Tine å skifte ut hele dagens fossile bilpark.

En rapport utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll, anbefaler Tine å involvere seg i biogassproduksjon. Tines totale energibehov til transport kan bli dekket på den måten, slår rapporten fast.

Analysen viser at dersom møkka brukes til biogass, og restproduktet som gjødsel, reduseres utslippene per lite melk med opptil 13 prosent.

– Hvis anlegget er stort nok med god infrastruktur rundt, er det mulig å oppnå god lønnsomhet sammenlignet med fossile drivstoffer, sier Galtung til DN.

Tine planlegger et samarbeid med selskaper i Trøndelag, Tønsberg og Jæren for å få hånd om verdikjeden, skriver avisen. Dermed blir Tine både produsent og kunde.

Her er hele pressemeldingen fra Tine:

TINE vurderer å etablere eget biogasselskap som med kumøkk skal lage drivstoff og energi til selskapets biler og meierier. Lønnsomhet og miljøfordeler kan bli betydelige, viser en rapport fra konsulentselskapet Rambøll

I fjor høst lanserte TINE #KUKRAFT på transportsiden hvor egne biler kjører på biogass laget av kumøkk i samarbeid med Skagerak Energi og Greve Biogass. Nå faser TINE inn fornybar biogass laget av egne kyr på meieriet på Sem som ledd i en langsiktig og helhetlig biogass-satsing.

Full støtte fra Rambøll
TINE får støtte i Rambølls nye biogass-rapport som anbefaler selskapet å se på mulighetene for å ta en posisjon på eier- og produksjonssiden. Dette for å levere biogass til egen meieriproduksjon og transport – men også som kraftleverandør til eksterne kunder.

–Egen biogassproduksjon kan bli meget gunstig, både for egen bunnlinje og miljøet. For landbruket er en effektiv måte å redusere metangassutslipp fra matproduksjonen. Samtidig reduserer vi uttaket av fossil energi. Vi beregner å spare utslipp med potensielt opp til 13 prosent CO2 pr liter melk – det er fantastisk, sier Galtung.

Bruken av husdyrgjødsel til å lage biogass til transportformål – og bringe biogjødsel tilbake til bonden, bidrar til å redusere klimagassutslippene på tre måter: For det første unngår man utslippene av metan og lystgass fra lagret husdyrgjødsel. For det andre erstatter biogjødselen kunstgjødsel – som gir en positiv effekt på CO2-utslippene. For det tredje erstatter man fossilt diesel.

I rapporten står det:
«TINE bør kjøre på biogass. Produksjonen av biogass øker raskt, og det totale energibehovet til TINE sin transport, kan bli dekket allerede i dag (…) TINE bør involvere seg i biogassproduksjon (…) TINE bør undersøke muligheten av å kunne levere prosessavløp fra et meieri med fullrensing til et eksisterende biogassanlegg – eller starte et biogassanlegg ved et meieri».

13 prosent kutt?
Rambøll slår videre fast at om all kumøkka brukes til energi produksjon, vil dette kunne redusere metangassutslippene fra melkeproduksjonen på gården med opp mot 13 prosent.

–Å utnytte all norsk møkk blir nok en teoretisk øvelse, men om vi klarer å få på plass anlegg – eller samarbeid med eksisterende anlegg på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag, er det ikke urealistisk at vi kan klare å redusere utslippene med opptil 13 prosent pr liter produsert melk, sier Galtung.

Samtidig kommer han med en klar utfordring til myndighetene:

–Skal vi lykkes med myndighetenes mål 30 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, så må vi få på plass produksjonskapasitet og fyllestasjoner for flytende biogass – og vi er nødt til å få en bompengepolitikk som sidestiller biogassbiler med elektriske på kort sikt. Samtidig må det gis insentiver som øker lønnsomheten ved å ta i bruk biogass til transportformål, sier Galtung.

Han legger til at TINE jobber både med el, hydrogen og biodiesel, men at biogass er den eneste energiformen som også drar ned utslippene hos bonden. Både teknologien og ressursene er her i dag. Vi trenger ikke vente, sier han.

TINE har nå organisert et prosjekt der målsettingen er at TINE selv eller i partnerskap med andre går inn i kraftproduksjon.

–Vi vurderer å starte opp eget møkkaselskap, men her ligger det gull bak møkka, sier Galtung, som forteller at TINE allerede er i dialog med flere aktører.

 

NTB