Foto: TINE
Foto: TINE

TINE reduserer aktiviteten ved meieriet i Sandnessjøen

27. mars 2023

Styret har vedtatt å avvikle produksjonen av søtmelk og plukklageret i Sandnessjøen. Markedet på Helgeland skal forsynes fra TINE Meieriet Tunga i Trondheim. Anlegget legges ikke ned. Produksjonen av tørka produkter og smør fortsetter i Sandnessjøen.

Meieriet i Sandnessjøen er et viktig reguleringsanlegg gjennom produksjon av melkepulver. Dette er den største aktiviteten ved anlegget og den vil fortsette. I tillegg vil smørproduksjonen fortsette.

Endringene innebærer at bemanningen i Sandnessjøen reduseres fra dagens 24 til 18 årsverk og økes med 2 årsverk på Tunga.

– Lageret i Sandnessjøen videreføres som omlastterminal for varene som kommer fra Tunga. Tunga produserer og plukker et stort volum for Sandnessjøen allerede og det kreves lite tilpasning for å overta resten av volumet. Etter planen gjennomføres endringen i oktober i år, sier konserndirektør Christian Granlund.

Stor overkapasitet

TINE opplever volumnedgang på søtmelk, både som en følge av mindre forbruk og en skjerpet konkurransesituasjon. Konsekvensen er at TINE har altfor stor produksjonskapasitet i forhold til behovet. Dette rammer også anlegget i Sandnessjøen. Anlegget i Sandnesjøen produserer i dag ca 2,5 millioner liter melk i året. Volumet er så lite at det tappes melk kun to dager i uka. Volumet er fallende og nærmer seg et kritisk lavt nivå.

Tappelinjen nærmer seg 15 år og vil måtte fornyes i løpet av de neste årene. En så stor investering på et så lavt volum vil gi en veldig dårlig enhetskost for søtmelken.

– Vi har stor forståelse for den usikkerheten dette betyr for medarbeiderne våre og deres familier. Vi skal gjøre det beste vi kan for å ta oss av hver enkelt på en god måte. Sammen med de tillitsvalgte har vi inngått gode ordninger for omstilling og utvikling i TINE. Det betyr at det blir samtaler og oppfølging av hver enkelt fra vår HR-avdeling, sier Granlund.

Kilde: TINE Medlem