Melkebil fra Tine
Foto: Tine

TINE Råvare blir Norsk melkeråvare

1. februar 2023

TINE Råvare bytter navn til Norsk melkeråvare for å tydeliggjøre skillet mellom råvarehåndtering og TINEs øvrige virksomhet.

For deg som melkeprodusent vil det bety at melkeoppgjøret får ny avsender.

Norsk melkeråvares oppgaver og ansvar er uendret

-Ansvar og arbeidsoppgaver er uendret, men vi ønsker å gjøre skillet mellom TINEs øvrige del og vår oppgave som markedsregulator enda tydeligere. Derfor bytter vi navn. Den eneste endringen for melkeprodusentene er at det vil stå Norsk melkeråvare og ikke TINE Råvare på avregningene fra oss, sier Eivind Kjuus, direktør for Norsk melkeråvare.

Om Norsk melkeråvare

Norsk melkeråvare mottar og avregner melk fra produsentene som leverer til TINE. Avdelingen omsetter også melken til aktørene i markedsordningen for melk.

Av TINEs oppgaver som markedsregulator, håndterer Norsk melkeråvare mottaksplikt og forsyningsplikt for rå melk. Norsk melkeråvare ivaretar også informasjonsplikt overfor aktørene, samt håndtering av søknader og saksbehandling innen melkesektoren som skal til Omsetningsrådet.

Kilde: TINE Medlem