Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

TINE øker betalingen for fett og reduserer proteinbetalingen

9. desember 2019

Styret i TINE har besluttet å øke betalingen for fett med ett øre per tidels prosent. Betalingen for protein reduseres med ett øre per tidels prosent. Endringen gjelder fra 1. januar 2020.

Betaling for fettinnhold i kumelk økes fra 8 til 9 øre pr tidels prosent og liter. Betaling for proteininnhold i kumelk reduseres fra 6 til 5 øre pr tidels prosent og liter.  

Mindre overskuddsfett fra ystemelka 

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein.  

Når salget av drikkemelk (lettmelk og skummetmelk), faller blir det mindre fett til overs. 

Økende import av ost og redusert eksport av ost gir også mindre overskuddsfett fra ystemelka. I løpet av 2020 vil deler av Jarlsbergeksporten fases ut og fettet som kommer fra denne produksjonen må dekkes inn.  

Ønsker større andel umettet fett  

Melka inneholder ulike fett-typer, både mettet og umettet fett.  Helsemyndighetene ønsker et lavere forbruk av mettet fett.  TINE arbeider derfor med å få på plass verktøy som måler både fettmengde og fettsammensetning.  I framtida kan det bli aktuelt å premiere melk med høy andel umettet fett. 


Kilde: Tines medlemssider