Tine logo
Foto: Tine

TINE kutter 400 årsverk, skal spare en milliard

30. august 2019

400 årsverk skal bort, og ingen deler av Tines virksomheter blir skjermet. Ledelsen gir heller ingen garanti for at meierier ikke kan bli nedlagt.

Det betyr at alle støttefunksjoner, transport, hovedkontoret i Oslo og alle de 34 meieriene er på bordet når detaljene skal legges for hvilke av selskapets 4.300 årsverk som kuttes innen utgangen av 2021.

– Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, men vi har laget en plan med flere prosjekter som vi skal drøfte med de tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Drøftingsmøtene starter 19. september.

Jarlsberg-kutt

Bakgrunnen for kuttene er at Tine forbereder seg på en nedgang i behovet for melk på nærmere 10 prosent. Den viktigste årsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.

– Dette handler om beslutningen i WTO og Stortinget som har vedtatt å kutte eksportstøtten til den norske Jarlsbergosten, sier styreleder Marit Haugen i Tine.

I dag står Jarlsberg som går til utlandet, for 7 prosent av forbruket av den norske melken. I tillegg merker Tine økt konkurranse fra import og forbrukertrender som gjør at melk og melkeprodukter velges bort.

– Det betyr at den norske bonden må produsere mindre melk, sier Haugen.

For melkebonden betyr dette at enten må alle produsere litt mindre melk, eller så må noen slutte. Hvordan dette skal skje, er en beslutning som til sjuende og sist ligger hos regjeringen og bondeorganisasjonene.

4.300 ansatte

Samvirket Tine med 4.300 ansatte og melkebønder på 8.000 gårder har visst i flere år at det går mot slutten for Jarlsberg-støtten og eksport, men til sommeren er det definitivt slutt.

Konserntillitsvalg Tor Arne Johansen sier at de fleste i organisasjon har tenkt at det måtte komme store endringer.

– Det viktigste nå er å sikre at dette foregår på en skikkelig måte, sier Johansen. Han legger til at de ansatte har hatt god dialog med ledelsen ved tidligere nedbemanninger.

Johansen lover sine medlemmer at de i dialogen som kommer, vil se på alle mulige tiltak som, om det er mulig, kan bidra til å skjerme ansatte.

– Det siste vi ønsker, er at folk blir sagt opp uten at vi først har snudd alle steiner som kan snus, sier han.

Spare en milliard

Kuttene skal være gjennomført innen utgangen av 2021, og de skal gi en innsparing på en milliard kroner. Samtidig må selskapets ledelse jobbe for å skape ny vekst.

Konsernsjef Gunnar Hovland sier at de setter i gang en rekke tiltak for å styrke seg i konkurransen. Blant annet skal det etableres et konsernområde for langsiktig innovasjon og digitalisering.

– Samtidig skal et nytt kommersielt team styrke arbeidet mot butikker, institusjoner og forbrukerne med felles mål og tiltak, sier han.

Styreleder Marit Haugen understreker at det er nødvendig med kraftfulle tiltak for å komme gjennom denne situasjonen, og for å sikre at det 150 år gamle samvirket også kan eksistere i nye 150 år.

– Dette er kjempeviktig og skal bidra til å gi melkebonden trua på framtiden, for vi vil levere mat til den norske befolkningen videre framover, sier hun.

(©NTB)