Tømming av melketank.
Foto: Tine Mediebank.

TINE: Ingen skal betale for å levere elitemelk over kvote

11. november 2020

TINE tar nå grep for å hindre at elitemelk utover kvote blir tømt i gjødselkjelleren. Alle som leverer elitemelk utover kvote vil få dekket mellomlegget mellom oppgjørspris og overproduksjonsavgift. Det er etterbetaling på all levert melk, det betyr at elitemelk levert utover kvote vil få en pris til bonde tilsvarende etterbetalinga.


Det har vært et spesielt år hvor kvotene for kumelk har økt to ganger og melkeprisen er forsterket for økt leveranse i tredje kvartal. Sterkere bruk av sesongpriser sammen med økningen i omsetningsavgift og overproduksjonsavgift fra årsskiftet har medført at en del produsenter vil få negativ avregning dersom de leverer over kvote på slutten av året. Dette er en utilsiktet effekt som vi vil rette opp i sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

Den sterke prisstimulansen i tredjekvartal gir redusert melkepris på slutten av året. I tillegg har vi en høy omsetningsavgift og en økt overproduksjonsavgift. Enkelte er nå bekymret for om de blir skyldig i oppgjør dersom de nå leverer over kvote og belastes en overproduksjonsavgift på 4,90 kr/l.

Slik prisene er nå, vil summen av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift kunne overstige basispris og kvalitetstillegg for produsenter med gjennomsnittlig fett og proteininnhold. Dette er slik vi ser det en utilsiktet effekt av flere pris- og avgiftsendringer.

Landbruk24 har satt opp dette regnestykke på leveranse av elitemelk i desember med gjennomsnittlig innhold av fett og protein.

Landet Fjord og fjell
Basispris 4,10 4,10
Elitemelk 0,30 0,30
Fett 4,4 % 0,36 0,36
Protein 3,5% 0,15 0,15
Sesongtrekk -0,26 -0,32
Omsetningsavgift -0,30 -0,30
Sum 4,35 4,29

 

Vi vil korrigere avregningene slik at det ikke blir minusavregning for elitemelk ved volum utover kvote. Vi gjør dette for å unngå at melk ender i gjødselkjelleren og da kan vi ikke risikere at noen kommer i en situasjon hvor de må betale for å levere melk sier Kjuus. Ingen som leverer elitemelk over kvote i 2020 vil få et skyldig beløp på avregningen i 2020, bekrefter Kjuus.

Han minner om at det ser ut til å bli et høyt forholdstall også i 2021 og sier at det for mange vil være lønnsomt å holde på dyra. Etterbetaling gis på all levert melk.

LMD: Uaktuelt å redusere overproduksjonsavgifta

I forrige uke stilte Landbruk24 spørsmål til Landbruks- og matdepartementet om det var aktuelt å øke forholdstallet eller redusere overproduksjonsavgifta? Landbrukspolitisk avdeling hadde følgende svar:

-Vi er nå i november, og det er ikke aktuelt verken å øke forholdstallet eller å redusere overproduksjonsavgiften for inneværende år. Forholdstallet er gjennom året økt med ni prosentpoeng, fra 0,96 til 1,05 knyttet til den ekstraordinære, og sannsynligvis forbigående, markedssituasjonen som følge av koronapandemien. Overproduksjonsavgiften er et økonomisk virkemiddel som skal bidra til at produsentene holder seg innenfor sin tildelte kvote. Vi ønsker ikke å belønne de som mer eller mindre sitter med overkapasitet og ikke holder seg innenfor sin tildelte kvote. Forholdstallet for 2021 blir satt av LMD i desember, etter grundig gjennomgang av melkebehovet og drøfting med jordbruket

Kilde. TINE Medlem