Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

TINE har sikringsavtaler på deler av energikjøpet

9. september 2022

Også for TINE vil de økte energikostnadene få betydelige konsekvenser, men de har sikringsavtaler som gjør at de ikke er like hardt rammet som enkelte andre bedrifter på kort sikt.

Landbruk24 har stilt spørsmål om konsekvensene av de høye energiprisene for TINE og har fått skriftlig svar fra kommunikasjonsdirektør i TINE Ole Martin Buene. 

-Som de fleste i næringslivet merker vi godt de økte energiprisene og har sett en betydelig økning så langt i år, en trend som har eskalert ytterligere på sensommeren. På grunn av de sikringsavtalene vi har på deler av energikjøpet vårt vil det være andre som opplever større konsekvenser enn oss i skrivende stund. Samtidig har vi ikke langsiktige fastprisavtaler, og så lenge alle indikasjoner er at prisnivået på energi vil være fortsatt høyt i lang tid vil dette få betydelige konsekvenser for resultatene til TINE – nå og i den kommende tiden. Det vil bli dramatisk for eiere og industri, skriver Buene.

Resultatet for 2. tertial kommer ut i slutten av måneden og da vil det antakelig være mer spesifikt rundt hva de økte energiprisene utgjør nå og fremover

Har dere noen synspunkter på hvordan en eventuell strømstøtte til næringslivet bør utformes?

Vår konsernsjef, Gunnar Hovland, sitter i styret i NHO Mat og Drikke. Her jobbes det intensivt med forslag til konkrete og gjennomførbare løsninger for næringen. Det er en kompleks problemstilling som krever grundig tankevirksomhet og et godt balanseringsarbeid. Ola og Karis privatøkonomi er allerede under press, matprisene har økt i sommer, strømprisene kjenner vi til og renten skal videre opp. Kjøpekraften til folk flest reduseres, og alt dette spiller inn i totalen. Hvis løsningen til næringslivet driver inflasjonen videre opp, hjelper det ingen. Det er også essensielt at TINE og næringslivet generelt tar ansvar for energieffektivisering og skifte til fornybare energikilder og det er også en del av regnestykket – sørge for at det er drivkraft i dette omstillingsarbeidet, avslutter Ole Martin Buene