Trond Reierstad
Foto: Tine

Tine har ikke diskutert eksakte virkemidler for bedre dyrevelferd

25. april 2018

Det vakte en del oppmerksomhet når styreleder Trond Reierstad i Tine i sin tale til årsmøtet varslet at det kunne bli aktuelt med trekk i melkeprisen for dårlig dyrevelferd. Landbruk24 har stilt to spørsmål til Reierstad i etterkant av talen. 

Er det snakk om et større trekk for de som ikke har godkjent KSL?
Det viktigste med innlegget mitt var å få økt fokus på dyrevelferd , og se på hvilke virkemidler vi skal bruke. Hvilke eksakte virkemidler som er aktuelle har vi ikke diskutert og følgelig ikke vedtatt ennå.

Kan det være aktuelt med krav utover dagens KSL standard, f.eks beiting?
Svar: Lufting er allerede i dag et offentlig krav. Det viktige nå er  å ha en bred inngang på virkemiddelbruken for å ha en best mulig dyrevelferd.

Reierstad gjenvalgt

Årsmøtet i TINE har gjenvalgt Trond Reierstad fra Lørenskog som styreleder, og med nestleder Nils Asle Dolmseth.

Trond Reierstad (59) er melkebonde i Lørenskog i Akershus. Han har vært styreleder i TINE SA siden 2010. Han fikk 156 av de 187 stemmene. Nils Asle Dolmseth (50) er melkebonde i Åfjord i Trøndelag. Han har tidligere vært ordfører i Rådet i TINE, og nestleder i konsernstyret de tre siste årene. Dolmseth fikk 159 av de 187 stemmene

Valgthriller

Under valg til øvrige styremedlemmer måtte det to avstemmingsrunder til. Valgkomiteen hadde innstilt på Torill Nina Midtkandal fra Stryn i Sogn og Fjordane. Som motkandidat kom det benkeforslag på nåværende styremedlem Cecilie Bjørlo. I første avstemming fikk ingen av kandidatene absolutt flertall. I andre runde ble det klart at Cecilie Bjørlo ble gjenvalgt med 74 stemmer mot 69 for Torill Nina Midtkandal.

Slik blir styret i TINE

Etter valgene får styret denne sammensetningen:

-Trond Reierstad, region Øst, styreleder, gjenvalg
-Nils Asle Dolmseth, region Midt, nestleder, gjenvalg
-Elisabeth Irgens Hokstad, region Øst, ikke på valg
-Helge Arne Espeland, region Sør-Vest, ikke på valg
-Marit Haugen, region Midt, ikke på valg
-Askild Eggebø, region Sør-Vest, ikke på valg Anders Johansen, region Nord, gjenvalg
-Solveig Bratteng Rønning, region Nord, ny
-Cecilie Bjørlo, region Sør-Vest, gjenvalg
-Rolf Øyvind Thune, region Øst, gjenvalg

De ansatte har egne valg av fire representanter til styret.