Melkebil fra Tine
Foto: Tine

TINE forskutterer momsen på kvotekjøpet

3. juli 2020

TINE har i dag inngått avtale med Omsetningsrådet om å forskuttere inntil 130 millioner kroner for å dekke merverdiavgift på det statlige oppkjøpet av melkekvoter. Dette gjør at omsetningsavgifta fortsatt blir 30 øre pr. liter, hvis denne avtalen ikke hadde kommet på plass ville det vært nødvendig med ytterligere 4 øre økning i avgifta.

Omsetningsrådet og Tine SA inngikk i møte i dag avtale om sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk i forbindelse med utbetaling for oppkjøp av melkekvoter i 2020. Avtalen ble enstemmig vedtatt.

Avtalen muliggjør en videreføring av omsetningsavgiften for kumelk på 30 øre per liter i andre halvår 2020, samtidig som den sikrer likviditeten i fondet for omsetningsavgift for melk. Tine forplikter seg til å overføre inntil 130 mill. kroner til fondet i januar 2021.

Kilde: Landbruksdirektoratet.