Marit Haugen
Foto: TINE

TINE foreslår foreløpig et forholdstall på 0,98 for 2022

3. november 2021

0,95 for geitemelk og 0,98 for kumelk er den foreløpige anbefalingen fra styret i TINE på forholdstall for neste år. Det er likevel flere elementer som gjør at det skal finregnes og beregnes svært grundig den neste måneden frem til endelig anbefaling foreligger, blant annet usikkerhet knyttet til pandemien og bevegelsene i markedet.

— Vi skal bruke den neste måneden godt og få med oss mest mulig av utviklingen i landbruket, i samfunnet, markedet og rundt pandemi før den endelige anbefalingen oversendes avtalepartene, men jeg og styret har et sterkt ønske om å komme raskt ut med en indikasjon til melkeprodusentene for å gi best mulig forutsigbarhet og planleggingshorisont, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Forventet behov for kumelk for 2022 er 1470 millioner liter, noe som altså gir et beregnet forholdstall på 0,98. Til sammenligning var forholdstallet for 2021 på 1,07 og 0,96 i 2020 – senere oppjustert til 1,05 da pandemien påvirket markedet i stor grad.

— Verdi og volum, verdi og volum, verdi og volum. Det er den balansen dette handler om fordi det er fryktelig dyrt å bomme på dette, i begge retninger. Styret har hatt en god diskusjon basert på beregninger og prognoser fra administrasjonen og vi har landet på 0,98 for kumelk. Det er betydelig ned fra det vi har hatt i år, men så visste vi også at 2021 ble noe helt utenom det vanlige og vi hadde stort behov for å bygge lager, sier styrelederen og fortsetter:

— Det føles ikke som lenge siden jeg bekymret meg for et betydelig lavere forholdstall enn dette. Alle vet hva som skjedde så, og jeg er utrolig stolt over tilpasningsdyktigheten til både selskap og bonde som har gitt oss et pusterom og et fundament for å satse videre fra. 0,98 er et fornuftig nivå å legge oss på nå for å satse offensivt, men likevel ha en god og lønnsom anvendelse av melka vår.

For geitemelk har forholdstallet i 2021 vært på 0,94 og anbefales økt med ett prosentpoeng til 0,95 for 2022 med et behov for 19 millioner liter melk.

Geitemelka har stått høyt på agendaen gjennom 2021 og selv om vi ikke er ferdig med å iverksette ny geitestrategi håper jeg dette lille kneppet opp sees på som et positivt signal blant dyktige geiteprodusenter, sier Haugen.

Endelig anbefaling sendes avtalepartene, faglagene og Landbruks- og matdepartementet i starten av desember og blir deretter fastsatt av departementet.

Kilde: TINE Medlem