Ku og kalv
Illustarsjonsfoto: F. Meyer

TINE foreslår 8 øre i omsetningsavgift fra 1. januar 2022

3. november 2021

Styret i TINE anbefaler at omsetningsavgiften for melk settes ned fra 9 øre til 8 øre per liter fra 1. januar 2022.

Endelig vedtak gjøres av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling.

Anbefaler å redusere fra 9 til 8 øre/l

I fjor lå omsetningsavgifta på 30 øre/l for å finansiere det ekstraordinære oppkjøpet av kvoter. Deretter gikk avgifta ned til 10 øre/l og videre til 9 øre/l i år. Fra 1. januar 2022 foreslår TINE overfor omsetningsrådet å sette ned omsetningsavgiften med ett øre, til 8 øre/l.   

Til grunn for anbefalingen ligger en prognose om en leveranse på 1470 millioner liter kumelk og 19 millioner liter geitemelk i 2021.

Kilde: TINE Medlem