Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE foreslår 5 øre i omsetningsavgift i 2023

3. november 2022

TINE foreslår en omsetningsavgift på 5 øre neste år. Det er en svak økning i forhold til nivået i 2022, men fortsatt et lavt nivå sammenlignet med hva som har vært vanlig de siste årene.

Omsetningsavgiften er sammen med overproduksjonsavgift med på å dekke kostnadene med å regulere melkemarkedet.  Reguleringen skal gi forutsigbarhet for både bonde og forbruker.  I tillegg brukes det midler på ulike faglige fellestiltak og opplysningsvirksomhet.

Omsetningsrådet forvalter midlene etter råd fra TINE som markedsregulator.

Reduserer fondets størrelse

-Selv med en svak økning i omsetningsavgift ser vi at fondet reduseres med ca 30 millioner kroner ved utgangen av 2023. Det er usikkerhet knyttet til både reguleringskostnader og overproduksjonsavgift i 2023, men vi mener en vil kunne håndtere situasjonen med et mindre fond, sier Eivind Kjuus direktør for TINE Råvare.

Lavt nivå

Fra 2020 har omsetningsavgiften gått ned fra 30øre/l til dagens 3 øre. Den ekstra høye omsetningsavgiften i 2020 var knyttet til utkjøp av kvoter i 2021.  Med unntak av den spesielle situasjonen knyttet til utkjøp i 2021, har avgiften de siste ti årene ligget mellom 5 og 10 øre pr liter melk.  Vi er altså fortsatt på et lavt nivå sier Eivind Kjuus

Kilde: TINEs medlemssider