Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Tine foreslår 0,98 som forholdstall for kumelkkvoter i 2019

28. november 2018

TINE SA har i dag oversendt sine anbefalinger til kvotedrøftingene 5. desember 2018. Produksjonen i 2019 for kumelk foreslås tilpasset ved at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,98.Ut fra forventet anvendelse i 2019 foreslås det at forholdstallet for geitemelk reduseres og fastsettes til 0,94 for kvoteåret 2019.

Det betyr at den disponible kvoten blir 6 prosent mindre enn i år, i og med at forholdstallet i år ble økt til 1,04 på grunn av tørken.  Melkeproduksjonen har økt mer enn forutsatt utover høsten, og det blir nå bygget opp et lager med ost. Det gjør at behovet for melk er mindre neste år. Prognosen for 2018 tilsier nå at det blir 1 521 millioner liter, mens man for 2019 ønsker en leveranse 1 485 millioner liter, altså 36 millioner liter i reduksjon.

Tine regner med at lagret av melkepulver vil øke med 19 tonn i 2019, og de tar ikke hensyn til at tilskuddet til merkevareeksport forsvinner fra 1,7 2020.

Det er landruks- og matdepartementet som fastsetter kvotene etter drøftinger med faglagene. Dette møtet holdes 5. desember.

Les mer hos Tine medlem her

Saken oppdateres