Meieriet i Elnesvågen
Tine Elnesvågen Foto: Tine Mediebank

Tine forbereder seg på et liv uten Jarlsbergeksport

13. februar 2019

Som en følge av at Jarlsbergeksporten avvikles i 2020, skal styret i Tine før sommeren vedta en ny anleggstruktur for produksjon av kvitost. Landbruk24 har fått tilgang til deler av rapporten som er grunnlaget for styrets beslutning. Rapporten viser at alternativene med nedlegging av meieriet på Voss er de som kommer best ut. Det største usikkerhetsmomentet er hvordan anlegget i Elnesvågen skal utvikles.

Rapporten tar utgangspunkt i at volumet av kvitost reduseres fra dagens 60 000 tonn til 54 000 tonn i 2028. Det er utredet i alt 7 alternativer, som er vurdert etter følgende kriterier; økonomi,fleksibilitet, leveringsevne, miljø og omdømme. Etter en samlet vurdering kommer alternativene med avvikling av meieriet på Voss best ut. Økonomisk kommer et alternativ med nedlegging av både Voss og Elnesvågen godt ut, men det kommer dårligere ut i totalvurderingen.

Styret har bedt om en tilleggsutredning av ombygging av Elnesvågen i et kortere tidsperspektiv, der en vurderer størst mulig utnyttelse av dagens utstyr. Det vil også gi større fleksibilitet under oppstart i Irland og vil bli en mindre krevende ombyggingsperiode for Elnesvågen dersom dette alternativet velges. Etter at dette alternativet er utredet vil styret sende saken ut på høring.

Det legges opp til at styret tar en endelig beslutning før sommeren. Det er derfor grunn til å understreke at det ikke er gjort noe vedtak i saken.