Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE anbefaler fri produksjon av kumelk i 2024

30. mai 2024

I sin siste prognose, opplyser Norsk melkeråvare at etterspørselen etter kumelk fortsetter å øke. -Dette er gode nyheter for melkeprodusentene og meierimarkedet, men øker behovet for melk, sier direktør hos Norsk melkeråvare, Johnny Ødegård.

Vi er vant til ganske stabil melkeetterspørsel. Nå ser vi et marked i endring. Det er gode nyheter for bonde og meierier. Da må vi passe på å fylle på når vi ser at behovet er der, fortsetter han.  

Vi har derfor anmodet Landbruks og matdepartementet om å sette overproduksjonsavgiften for kumelk til null for resten av 2024. Det innebærer i praksis at frislipp av kumelkproduksjon uten kvotebegrensning i 2024. 

Det er Landbruks og matdepartementet som fastsetter kvoter og overproduksjonsavgiftandbruks og Landbruks- og matdepartementet har innkalt partene til møte fredag 31. Mai for å drøfte forslaget.

Les oppdatert prognose og anmodning for Norsk melkeråvare her

Kilde: TINE Medlem