Marit Haugen
Foto: Tine

TINE anbefaler forholdstall på 1,03-1,05 i 2021

3. november 2020

Behovet for kumelk ser ut til å holde seg høyt også neste år. Et foreløpig anslag indikerer et forholdstall mellom 1,03 og 1,05 i 2021. — Dette er gode nyheter for alle melkeprodusenter og det er viktig at vi sender dette signalet allerede nå, sier styreleder Marit Haugen.

TINEs ferskeste prognoser tilsier et samlet behov for 1510 mill liter kumelk i 2021.

Etterlengtet god nyhet for melkeprodusentene

— Avviklingen av Jarlsberg-eksporten har bekymret styret og TINE i flere år. Da hele verden endret seg i mars økte etterspørselen etter melka vår drastisk og har kompensert for en del av eksportbortfallet. Trenden i etterspørselen fortsetter inn i 2021, sier Haugen og legger til:

— Jeg er samtidig utrolig imponert over kollegaene mine. De har snudd seg raskt, klart å øke produksjonen på kort tid og gjør at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag.

For geit ser behovet så langt ut for å ligge på samme nivå som i 2020. Også her letes det etter vekstmuligheter, men geita er hardere rammet av oppbremsingen i storhusholdningsmarkedet.

Forbrukere velger det trygt, sunt og norsk

Til tross for en alvorlig situasjon for hele verden, så er det lov å glede seg over at forbrukere i større grad ser mot de norske, gode og sunne meieriproduktene. — Jeg er spent på om dette er vaner som vil fortsette etter pandemien, sier Haugen.

Endelig vedtak i desember

Landbruksdepartementet vil fastsette melkekvoter for 2021 i starten av desember. TINE vil bruke november til å framskaffe oppdaterte prognoser før det gis en endelig anbefaling. For at bonden skal få best mulig tid til å tilpasse seg, synes vi likevel det er rett å gå ut med signalene nå.

Anbefaler omsetningsavgift på 10 øre

Styret i TINE anbefaler at omsetningsavgiften for melk settes ned fra 30 øre til 10 øre per liter fra 1. januar 2021. Endelig vedtak gjøres av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling av forslaget i møtet 8. desember.

Kilde: TINEs medlemsider