Foto: TINE
Foto: TINE

TINE anbefaler et forholdstall på 1,02 for 2024.

3. november 2023

– Vi har et klart mål om å øke salget av meieriprodukter, så det er gledelig å se at etterspørselen etter norsk melk øker. Samtidig må vi bygge opp lagre, sier styreleder Marit Haugen. TINE anbefaler en økning i forholdstallet kumelk fra 0,99 til 1,02 i 2024 for kumelk.

Dagens forholdstall for kumelk ble justert opp fra 0,95 til 0,99 i juni i år.

Behov for 1430 millioner liter melk i 2024

Beregnet etterspørsel og behov for å bygge lager tilsier et melkebehov på rundt 1 430 millioner liter i 2024. Forventet leveranse i 2023 er til sammenligning 1390 millioner liter etter prognosene i oktober.

– Vi skal glede oss over et økende behov for melk og de produksjonsmulighetene det gir. For de som har investert og skal investere i melkeproduksjonen, er markedet for melka den største tryggheten, sier Marit Haugen.

Anbefaler uendret forholdstall for geitemelk

TINE anbefaler at forholdstallet for geitemelk opprettholdes på samme nivå som i år, det vil si på 0,95.

– Jeg skulle gjerne sett en positiv utvikling i behovet for geitemelk. Et betydelig volum går i brunostene, som vi alle vet har utfordringer i markedet. Likevel, jeg er optimistisk, og vi har troen på en offensiv markedsstrategi for våre geitostprodukter. Det tar tid å bygge merkevarer og etablere produkter, men spennende nyheter vil komme og vi har et tydelig mål om å øke behovet for geitemelk på lang sikt, sier Marit.

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponible melkekvoter etter drøfting med Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag. Årets kvotedrøftinger er i slutten av november.

Kilde: TINE Medlem