Marit Haugen
Marit Haugen Foto: TINE

TINE anbefaler et forholdstall på 0.96 for 2020.

31. oktober 2019

Landbruks- og matdepartementet skal snart fastsette kvoter for melkeproduksjonen for 2020. Hvert år gir TINE råd om hvilke endringer man bør gjøre, og det er med et aldri så lite lettelsens sukk, at et forholdstall på 0.96 for kumelk blir anbefalt. For geit anbefales et forholdstall på 0,93.

Helt siden jeg tok over som styreleder i TINE i april har jeg snakket om viktigheten av kraftfulle tiltak for å snu en nedadgående trend i samvirket vårt. Kraftfulle tiltak fra både TINE og eierorganisasjonen. Dette har ikke endret seg og det blir minst like viktig fremover, men det er samtidig veldig gledelig å se at noen av de tiltakene vi har iverksatt viser seg i et hyggeligere forholdstall enn jeg fryktet, sier styreleder Marit Haugen.

Det er to viktige faktorer bak anbefalingen fra TINE. Det er gjort en stor og iherdig innsats i arbeidet med ostekategorien og vi planlegger å bruke flere titalls millioner liter melk på videreutvikling her de kommende årene, blant annet med økt fokus på lagret ost. Vi har også fått på plass et gledelig samarbeid med Orkla om produksjonen av norsk cheddar til flere av deres produkter.

— Det er gøy å se at vi kan få til nye aktiviteter på ostekategorien. Vi har et råstoff av ypperste kvalitet, en rekke dyktige og dedikerte mennesker med bred kompetanse om ost. Bare i løpet av de siste månedene har vi TINE vunnet NM i ost med vellagret Norvegia og super-gull i Oste-VM med vellagret Jarlsberg, forteller styrelederen entusiastisk og konkluderer: Dette beviser at osten vår er i verdensklasse og da er det spesielt gledelig å ha funnet nye måter å nå ut med den til folk flest.

I tillegg har det vært en lavere melkeinngang enn ventet etter sommeren og prognosene for resten av året er lavere enn budsjettert, noe som har resultert i mindre lagre av ferdigvarer. Dette virker også inn på neste års forholdstall.

Fortsatt krevende tider i møte

— Jeg må fortsatt presisere at 2020 blir et krevende år for melkeprodusentene over hele landet. I løpet av våren er det planlagt oppstart av Jarlsberg-produksjonen i Irland og da slår denne varslede effekten inn for fullt. Dette bidrar også, paradoksalt nok, til at vi kan anbefale et høyere forhåndstall enn ventet, sier Haugen og fortsetter:

— Det er i utgangspunktet krevende og utfordrende å starte opp et helt nytt anlegg. Når dette i tillegg er i et nytt land for oss, så må vi belage oss på en risiko knyttet til oppstarten av produksjonen i Irland. Det er bare Jarlsberg som er Jarlsberg, og det må vi sikre at gjelder også på den irske produksjonen.

I 2021 er det første hele året hvor vi driver uten denne eksporten fra norske volumer og 1. januar samme år slår kvoteutkjøpet tilsvarende 40 millioner liter til.

For kvoteåret 2021 skal nedskaleringen, ut over kvoteoppkjøpet, skje ved redusert forholdstall på disponibel kvote. Dette besluttes i den ordinære kvotedrøftingen i november/desember 2020.

Anbefaling for 2020

Det er en krevende øvelse å beregne behovet for melk i det norske markedet for det neste året. Fra de mulighetene vi ser er det beregnet et behov for kumelk på 1 465 millioner liter melk for 2020.

For geitemelk anbefales et forholdstall på 0.93

Styret foreslår også, ovenfor avtalepartene, at kombinasjonen med kvoteoppkjøp og bruk av forholdstall bør fortsette. Det foreslås å redusere forholdstallet for geitemelk til 0.93, basert på forventet anvendelse i 2020.