Trine Hasvang Vaag
Foto: Erik Burås / Studio B13

-Tilsynet må utføres av myndighetene

5. juni 2021

I dag har NRK publisert bilder fra norske grisehus som viser dårlig dyrevelferd. Aktivistene som har tatt bildene har brutt seg inn i grisehusene om natta. Tilsynet må utføres av myndigheten, sier styrelederen i Nortura.

I en første kommentar til bildene sier styreleder Trine Hasvang Vaag følgende til Landbruk24:

-Det er viktig at brudd på dyrevelferden blir avdekket og fulgt opp, men tilsynet i norske grisefjøs må føres av myndighetene og ikke aktivister som bryter seg inn nattestid.

-Jeg frykter at konsekvensen av slik lovløshet blir at vi får en lukket næring, og ikke det vi alle ønsker oss: Åpne gårder og et gjennomsiktig landbruk, sier Vaag.

Les mer hos Nortura

Fatland: Kjenner oss ikke igjen

På sine nettsider skriver Fatland blant annet:

Vi har vært inne i alle besetningene som aktivistene har brutt seg inn i, noen før og alle etter at dette ble kjent. Vi kjenner oss ikke igjen i totaliteten i det materialet som er presentert.

Filmklippene vi har sett viser i liten grad hele fjøset og hele plassen dyrene oppholder seg. Kameravinklene er laget slik at vi ser en liten del av bingen og området til grisen, og det er vanskelig å få et dekkende bilde av besetningen ut fra det vi ser.

Vi satt igjen med et inntrykk av mange bilder og videoopptak var vinklet mot gjødelsområdet til grisen, og at grisen var skremt over i den del av bingen før fotografering.

Bondelaget: Gjenspeiler ikke griseholdet i Norge

– Dyr skal behandles godt, og regelverket skal følges. Bilder i materialet viser brudd på regelverket. Det er ikke slik det skal være, og dårlig behandling av dyr er uakseptabelt, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

–  Dette materialet gjenspeiler ikke griseholdet i Norge. Måten materialet er innhentet på, gjør det også vanskelig å vurdere alle klippene entydig, sier Bartnes. – Det er mange svinebønder som gjør en stor jobb. Det er jevnt over god dyrevelferd i norsk svinehold. Dyrevelferd er for viktig til å styres av aktivister.

– Det er viktig å skille mellom metoden som NRKs oppslag er basert på, og innholdet i materialet. Metoden gjør det umulig å ettergå materialet, og hvordan det er kommet til. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at regelverket blir overholdt. Er det mistanke om alvorlige saker er det politiet som er rett instans, sier Lars Petter Bartnes.  

– Svinenæringen er en åpen næring, og vi er klare for debatt om dyrevelferd. Det må være bygget på transparens og lovlige spilleregler, sier Bartnes. 

Les mer fra Bondelaget her
Status for dyrevelferden i svineholdet:
Hvordan har grisen det?
Dyrevelferdsprogram for svin

NRK: Store presseetiske dilemmaer

NRK har lagt ut en artikkel om hvorfor de publiserer dette materialet, der skriver de blant annet:

Aktivistene har tatt seg ulovlig inn på et stort antall grisegårder i Norge. I den perioden NRK har undersøkt, har de gått inn i 28 fjøs, uten tillatelse. Der har de filmet forholdene grisene lever under. Det reiser store presseetiske dilemmaer å bruke materiale som er innsamlet på denne måten.

NRK ble tilbudt materialet etter at lovbruddene ble gjort. Redaksjonen har ikke på forhånd visst at aktivistene skulle ta seg ulovlig inn i grisefjøsene, vi har ikke deltatt i utvelgelsen av bønder eller medvirket på annen måte.

Underveis tilbød aktivistene materiale fra ytterligere fire gårder som de hadde undersøkt mens redaksjonen jobbet med saken. Heller ikke nå hadde redaksjonen forhåndskunnskaper. Men at vi bruker deler av materialet i våre saker er helt og holdent NRKs avgjørelse, som vi har ansvaret for.

NRK betaler ikke for redaksjonelt stoff av denne typen. Det har vi ikke gjort nå heller. Aktivistene har ikke handlet på oppdrag fra oss.

Neste problem er kilden til informasjonen. Aktivister har en åpenbar agenda – også i denne saken. De ønsker å få denne agendaen kringkastet gjennom riksmediet NRK. Derfor er det all grunn til å være skeptisk, og sjekke informasjonen deres grundig. Og derfor er det viktig å opplyse publikum om at kilden er dyrevernsaktivister, så de vet det når de leser sakene.

 

Landbruk24 legger ikke ut lenke til bilder som stammer fra innbrudd.