Utsikt til Geiranger
Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Ikke nye midler til utsiktsrydding i 2019.

20. mai 2018

Det meget omstridte tilskuddet til utsiktsrydding langs veiene på Vestlandet, som Sylvi Listhaug fikk innført i 2015, ble ikke prioritert i årets jordbruksforhandlinger. Mange bønder har irritert seg over at dette tilskuddet har blitt gitt over jordbruksavtalens ramme. Og nå ble det altså enighet om å ikke bevilge nye midler til ordningen i 2019. Men det er igjen midler fra tidligere år, så tilskuddet vil bli opprettholdt også i 2019.
Nedenfor følger en total oversikt over hvilke tilskudd som gis fra Landbrukets Utviklingsfond i 2019, endring fra 2018 i parantes. Alle tall i millioner kroner.

 

Bedriftsrettede midler til
investering og utvikling: 634,5 (0)
Utrednings- og tilretteleggingsmidler: 48 (0)

Områderettet innsats
Arktisk landbruk: 2 (0)
Fjellandbruket: 2 (2)

Rekruttering og kompetanse
Nasjonale kompetansetiltak: 6 (-2)
Regionale tilskudd til rekruttering: 14 (0)
Nasjonal modell for voksenagronom: 15 (4)
Mentorordning: 2 (2)
Forskning og utvikling: 65 (10)
Matmerk: 63 (8)
Utviklingsprogrammet: 106 (3,5)
Verdiskapingsprogrammet for fornybar
energi og teknologiutvikling i landbruket: 77 (10)
Skogbruk: 242 (20)
Midler til konfliktforebyggende
tiltak jordbruk/reindrift: 2 (o,5)
Dyrevelferdsprogram mink: 0 (-2)
Utsiktsrydding: 0 (-8)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 115 (20)
Drenering: 58 (0)
Investeringsstøtte organisert beitebruk: 18 (5)
Klima- og miljøprogram: 20 (0)
Klimasmart landbruk: 20 (20)
Biogass: 3 (1)
Støtte til verdensarvområdene
og utvalgte kulturlandskap 18,5 (5)
Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 31 (0)

Sum tilskuddsramme: 1560 millioner (99)