Den nye regjeringen har meldt at forhandlingene kan gjenopptas. Det har i dag vært møter på ledernivå.

Når det skjer viktige endringer i forutsetningene for jordbruksavtalen eller når uforutsatte forhold oppstår kan det kreves tilleggsforhandlinger.

Jordbruket har krevd kostnadsdekning for kraftig kostnadsvekst beregnet av Nibio til å være 754 millioner kroner. Dette er kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel og økte kostnader til byggevarer.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene har allerede spist opp svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har forutsatt i årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

hovedavtalen mellom staten og jordbruket «§2–4 omgjøringer og tillegg» – Står det at partene kan kreve forhandlinger om endringene i løpende jordbruksavtale dersom forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.

Saken oppdateres

Kilde: Pressemelding fra Bondelaget