Kraftfôrbil
Foto: May-Linda Schjølberg; Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)

Tilfredsstillende økonomisk resultat i Felleskjøpet Rogaland Agder

19. februar 2020

Konsernets EBITDA økte med kr 17 mill til kr 177,8 mill. Men grunnet økte avskrivninger og finanskostnader får konsernet likevel et noe svakere resultat før skatt. Konsernresultat før skatt var på kr 77,6 mill med en omsetning på kr 3,3 mrd.

Morselskapet har levert bedre resultater enn budsjettert og dette skyldes god drift. I løpet av året har bedriften gjennomført over 2334 TPM / LEAN forbedringer. Dette arbeidet har over tid bidratt med betydelige produktivitetsgevinster.

Datterselskapet Fish4Dogs som driver salg av fôr til hund og katt viser en salgsøkning på 17,9 % fra året før. Det er investert betydelig over drift i nye markeder i året som har gått. Det største enkeltmarkedet er Kina som står for over 45% av omsetningen.

Datterselskapet AM Nutrition har en vekst i salget av fraksjonerte produkter fra erter på 16 %. Produktene er protein, stivelse og fiber. Selskapet har siste år også investert i produktutvikling for å møte markedet for humant konsum.

Styret innstiller på kr 21,5 mill i kjøpsutbytte til medlemmer som utgjør 1,25 % på kjøp av tonnvarer og butikkvarer.

Konsern:

Mill kr 2019 2018
Driftsinntekter 3264 3257
EBITDA 177,8 160,8
Driftsresultat 92,6 99,2
Res. før skatt 77,6 89,1
Egenkapital 736,3 690,4

Kilde: Pressemelding fra FKRA