Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Tidligere direktør i Felleskjøpet Agri får gullkantet pensjon.

23. juni 2018

Tidligere administrerende direktør i Felleskjøpet Agri, Pål Tajet, er sikret en svært gullkantet pensjon etter at han vant over sin tidligere arbeidsgiver i Nedre Romerike tingrett. Det skriver Romerikes Blad. 

Hans framtidige pensjonsutbetalinger vil etter dommen bli beregnet i takt med lønnen til den som til enhver tid er konsernsjef i selskapet. Noe som innebærer at han i teorien kan komme til å tjene mer som pensjonist enn hva han gjorde som toppsjef. Han får også etterbetalt over 500.000 kroner i utestående pensjon.

I dommen kommer det fram at Tajet var noe misforsnøyd med direktørlønnen han fikk ved kontraktinngåelse i 2006, og det ble dermed lagt til en gunstig pensjonsavtale i tilsettingskontrakten.

Felleskjøpet mener at den tidligere direktøren med viten og vilje framforhandlet en svært gunstig pensjonsavtale for seg selv, og at denne var i strid med styrevedtaket om at daværende styreleder kun hadde fullmakter til å forhandle Tajets lønn, men ikke andre ordninger – som for eksempel pensjonsytelser.

Felleskjøpets advokat Jan Fougner sier at de vurderer å anke dommen.

Kilde: Romerikes Blad