Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Tidlig prognose: 26 prosent lavere kornavling enn ifjor

10. juli 2023

Felleskjøpet Agri markedsregulator gir i år en ekstra tidleg prognose for kornsesongen 2023/2024. Bakgrunnen er de svært krevende vekstvilkåra  i juni og utsiktene til låge avlingar. Prognosen gir grunnlag for å vurdere importbehovet for matkorn. Prognosen viser ei samla kornavling på 74 prosent av fjoråret.

Her er utdrag av prognosen.

Prognosen føreset at kornarealet i 2022 samla sett er uendra i forhold til i fjor. Fordelinga mellom kornslaga er basert på førebelse data for omsetninga av såkorn og at 30 % av areal kveite og 50 % av areal rug sådd i haust, er omsådd denne våren. Det er ikkje korrigert for hausting av kornareal til fôr. Marknadsregulator har gjort eige estimat for areal åkerbønner:

Prognosen for avlinger er basert på rapporter fra Norsk Landbruksrådgiving sine avdelinger rundt om i landet.

 

Tilgangsprognose
Prognosen byggjer på prognose for areal og prognosert avlingar pr. dekar. Avlingsestimatet, korrigert for korn som går til såkorn og leigemaling, gir tilgangsprognosen.
Felleskjøpet Agri marknadsregulator gir følgjande tidlege prognose for tilgang av norsk korn til matmjøl- og kraftfôrindustrien for sesongen 2023/2024:

Kilde: Felleskjøpet Agri markedsregulator