Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Tar bort importtollen på egg midlertidig

5. juni 2023

Fra og med i morgen kan man importere egg uten toll. Landbruksdirektoratet har i dag satt tollsatsen til 0 fra og med 6. juni til 26 juni. Årsaken er høye eggpriser i Sverige og resten av EU.

Nortura Totalmarked har i dag oppdatert sin prognose for egg.

De skriver følgende:

Normalt importeres det årlig om lag 500-700 tonn egg. Det er nå mindre import enn normalt som følge av høye priser og at importkvotene blir prioritert til import av rugeegg.

Det forventes ytterligere noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent. Lavere eggproduksjon i Sverige i første kvartal som følge av salmonellautbrudd, og høyere priser i EU har medført mindre import av egg enn normalt (500-700 tonn/år). Siden importen er lavere enn forventet medfører dette større levering av norske egg til eggproduktfabrikk som igjen gjør at det blir litt mindre egg tilgjengelig for salg i dagligvaremarkedet. Bransjen prioriterer tollkvotene til rugeegg, og det er derfor åpnet opp for import til redusert toll slik at eggprodukfabrikkene kan benytte noe mer importegg.

Bransjen har gjort flere tiltak for å øke eggleveranse, og sammen med litt suppleringsimport gir dette et marked i balanse i 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Dersom disse produsentene hadde hatt full produksjon nå ville vi vært i en overskuddssituasjon. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

Kilde. Nortura og Landbruksdirektoratet