Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Tallene bak referansebrukene

11. mai 2023

Mens jordbruksforhandlingene pågår for fullt, er det ulike meninger om bakgrunnstallene. Her har Landbruk24 sett nærmere på noen nøkkeltall fra utvalgte referansebruk. Tallene er for 2023 før eventuelle endringer som følge av årets jordbruksavtale. Referansebruken er basert på driftsgranskingene som igjen er en gjennomgang av nesten 1 000 gårdsregnskap.

Du finner detaljerte tabeller for referansebrukene her

Illustrasjonsfoto: F. Meyer

1 Melk 33 årskyr. (2,09 årsverk)

Jordbruksareal i alt 483 dekar  
Arbeidstimer familie 2 765 timer  
Arbeidstimer leid hjelp 1 090 timer  
Melk 215 490 liter 1 303 712
Storfekjøtt 9 396 kg   600 078
Livdyrsalg      76 668
Andre husdyrinntekter      10 962
Leieinntekter m.m.      69 649
Salg av planteprodukter      71 418
Tilskudd   1 222 726
Inntekter i alt   3 355 135
Kraftfôr   608 336
Handelsgjødsel   168 583
Andre variable kostnader   437 706
Leid arbeid (1)   201 086
Vedlikehold   266 275
Drivstoff     74 914
Leie av kvote     46 051
Jordleie     38 342
Leie av maskiner    182 191
Strøm      62 612
Andre faste kostnader    231 151
Avskrivninger    380 177
Kostnader i alt   2 634 812
Driftsoverskudd    720 323
Gjeldsrenter    190 547
     
Vederlag  arb. og EK    724 735
Vederlag arb. og EK pr årsverk.(1)    341 658
     

(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

 

Foto: Felleskjøpet Agri

2. Korn, 507 dekar (0,46 årsverk)

Jordbruksareal i alt 531 dekar  
Arbeidstimer familie 675 timer  
Arbeidstimer leid hjelp 167 timer  
Bygg, havre og hvete 209 639 kg 849 156
Andre plantevekster    97 196
Husdyrprodukter     8 632
Leieinntekter m.m.    65 686
Tilskudd i alt   392 565
Inntekter i alt   1 413 235
Handelsgjødsel    269 525
Såkorn     89 542
Plantevernmidler     65 871
Andre variable kostnader     33 531
Leid arbeid     21 405
Vedlikehold   134 666
Drivstoff     50 394
Jordleie     74 381
Leie av maskiner   105 129
Strøm     24 749
Andre faste kostnader   106 285
Avskrivninger   206 173
Kostnader i alt   1 181 651
Driftsoverskudd     231 584
Gjeldsrenter       67 952
     
Vederlag arb. og EK    181 341
Vederlag arb. og EK pr. årsverk(1)   435 256
     

(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

 

Illustrasjonsfoto: F. Meyer

3. 169 vinterfôra sauer (1,28 årsverk)

Jordbruksareal i alt  299 dekar  
Arbeidstimer familie 1 856   
Arbeidstimer leid hjelp  501  
Sau, livdyr og slakt    389 504
Ull     23 631
Andre husdyrprodukter     19 216
Leieinntekter m.m.     45 955
Tilskudd    858 324
Inntekter i alt   1 362 592
Handelsgjødsel     83 742
Kraftfôr     95 426
Andre variable kostnader    135 645
Leid arbeid     75 720
Vedlikehold    107 038
Drivstoff      32 048
Jordleie     13 049
Leie av maskiner     63 887
Strøm     20 425
Andre faste kostnader    100 514
Avskrivninger    153 846
Kostnader i alt    881 340
Driftsoverskudd    481 252
Gjeldsrenter     46 253
     
Vederlag arb og EK    506 748
Vederlag arbeid og EK pr årsverk (1)    417 770
     
     

(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

 

Illustrasjonsfoto: F. Meyer

5. Svin og korn, 49 avlspurker og 378 dekar korn (1,65 årsverk)

Jordbruksareal 427 dekar  
Arbeidstimer familie 2 171 timer  
Arbeidstimer leid hjelp  874 timer  
Slaktegris 78 016 kg 2 983 324
Smågris 692 stk   997 288
Purker, råner, livdyr     471 303
Andre husdyrprodukter       26 902
Bygg, havre og hvete 148 561 kg   608 357
Andre planteprodukter      155 574
Leieinntekter m.m.      90 268
Tilskudd     428 453
Inntekter i alt   5 761 469
Kraftfôr   1 743 928
Innkjøp av dyr     804 792
Handelsgjødsel     134 434
Andre variable kostnader     360 389
Leid arbeid     171 375
Vedlikehold     238 400
Drivstoff     71 943
Jordleie     67 805
Leie av maskiner    137 384
Strøm      75 254
Andre faste kostnader    303 168
Avskrivninger    344 785
Kostnader i alt   4 453 657
Driftsoverskudd   1 307 812
Gjeldsrenter     155 312
     
Vederlag arb. og EK   1 319 320
Vederlag arb. og EK pr. årsverk (1)     877 961

(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

 

Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

8. 31 ammekyr (1,2 årsverk)

Jordbruksareal 505 dekar  
Arbeidstimer familie 1 664 timer  
Arbeidstimer leid arbeid  550 timer  
Storfeslakt 11 260 kg  791 255
Livdyrsalg    168 883
Andre husdyrinntekter      10 015
Inntekter fra planteproduksjon      96 539
Leieinntekter m.m.      70 545
Tilskudd   1 053 210
Inntekter i alt   2 190 447
Kraftfôr     200 726
Handelsgjødsel     150 114
Innkjøp av dyr     124 971
Andre variable kostnader     224 067
Leid arbeid      82 934
Vedlikehold     151 176
Drivstoff      63 055
Leie av maskiner     195 480
Jordleie      43 568
Strøm      30 230
Andre faste kostnader     144 168
Avskrivninger     253 884
Kostnader i alt   1 664 373
Driftoverskudd      526 074
Gjeldsrenter      141 954
     
Vederlag arb. og EK      464 443
Vederlag arb. og EK pr. årsverk (1)      395 836

(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket