Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Taket på strømstøtten til jordbruket senkes

29. november 2022

– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet. Dette skaper en unødvendig økonomisk utfordring for bønder som allerede er i en presset situasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, i en pressemelding i kveld.

I dag ble det enighet i Stortinget om statsbudsjettet. Ifølge en pressemelding fra Stortinget blir ikke strømstøtteordningen med et tak på 60 000 kWt videreført i 2023. Dermed blir taket nedjustert til 20 000 kWt fra 1. januar.

Avhengig av forutsigbarhet

Gimming påpeker at endringen av taket var et viktig grep for å skape forutsigbarhet for bonden, ved å gi en visshet om at det vil lønne seg å lagre og selge varene.

– Nå som den forutsigbarheten blir borte kan det bli spesielt utfordrende for grøntprodusenter som produserer på friland. De er helt avhengig av å tørke, kjøle og lagre varene på egne lagre gjennom vinteren. Flere av disse produsentene har et strømforbruk som er tre-fire ganger så høyt som 20 000 kWt. Også flere husdyrproduksjoner opplever utfordringer med taket på 20 000 kWt, sier Gimming og legger til:

– Flere produsenter dermed risikerer dermed store tap ved å holde kjølelagrene for grønnsaker i gang med de ekstraordinære høye strømutgiftene.

Mineraloljeavgifta fjernes

Grunnavgifta på mineralolje fjernes i sin helhet. Det betyr en reduksjon i avgifta på anleggsdiesel med 1, 75 kr/liter. Men det er uklart hvor mye det nye innblandingskravet til biodrivstoff vil bety. Blant verbalforslagene finner vi denne setningen: Stortinget ber regjeringen framskynde innføringen av det planlagte omsetningskravet på 10 % for ikke-veigående maskiner til 01.01.2023. Biogass skal holdes utenfor kravet. 

Økt bevilgning til frivillig skogvern

Bevilgningen til frivillig skogvern økes med 224 millioner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Saken oppdateres