Foto: Domstol.no
Foto: Domstol.no

Svinebonde dømt til betinget fengsel

26. oktober 2022

En svinebonde er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for brudd på dyrevelferdsloven.

Bonden var sammen med én annen person tiltalt for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, for å ha unnlatt å sikre at dyr får godt tilsyn, stell og holdes i et miljø som gir god velferd.

Påtalemyndigheten argumenterte for at forholdene i saken var å anse som grove, men det var ikke tingretten enig i. Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 120 dager, men retten la blant annet vekt på at avvikene var nokså begrenset sett i sammenheng med omfanget av virksomheten. Retten viser også til at det er over fire år siden de mest alvorlige forholdene fant sted.

Den andre tiltalte personen ble frifunnet, da retten ikke fant det bevist at vedkommende hadde vært dyreholder.

– Det var kjekt at den tiltalte kvinna vart frikjend, det er eg godt fornøgd med. Eg er også nøgd med at mannen ikkje vart dømd for grove brot på dyrevelferdslova, men for brot på denne lova. Det var også bra at klienten min vart dømd til fengsel på vilkår, og at straffa vart sett ned frå 120 til 60 dagar og at det var dissens blant dommarane, sier forsvarer Louis Anda, til Firda

Organisasjonen Nettverk for dyrs frihet, hvis talsperson vitnet under rettssaken, er ikke fornøyd med dommen, og mener at siden bonden i praksis går fri da straffen er betinget.

– Denne dommen er et slag i trynet for alle dyrs rettssikkerhet, og setter utviklingen mange år tilbake i tid dersom den blir stående. Vi forventer at politiet nå anker saken, slik at lagmannsretten kan prøve den, sier talsperson Tor Grobstok.

(©NTB)

[email protected]